De laatste dagen heb ik veel nagedacht over de gevolgen van de opgelegde isolatie. En steeds kwam helder voor ogen dat de Saturnus/Pluto conjunctie in steenbok als polair punt het teken kreeft heeft juist omdat kreeft het teken is van huiselijke aangelegenheden. In mijn onlinecursus astrologie schenk ik veel aandacht aan het polaire teken van een dierenriemteken Heb je bijvoorbeeld je Zon in het teken ram staan, dan zal je onbewust beperkingen ervaren op het gebied van weegschaal. Dit is geen doemscenario maar gewoon een kwestie van weten, of, – professioneel uitgedrukt -, van bewustzijn. Zo heeft ieder zijn minder ontwikkelde gebieden en dat is helemaal niet erg. Wel is het belangrijk om het te weten!

Het teken steenbok waar de Saturnus/Pluto conjunctie op 12 januari 2020 plaatsvond in het dierenriemteken steenbok, heeft als tegenvoeter dus kreeft, en wat houdt dat nu eigenlijk in? Steenbok is het teken dat na veel worstelingen het hoogste punt bereikt heeft in het leven; het is niet voor niets het laatste aardeteken in de dierenriem. Eenzaam staat hij op de grote hoogte van een berg en overziet dat wat zich voltrekt in het dal. Het teken kreeft daarentegen is het teken van onze afkomst en op aardsniveau het teken van ons huis.
Op dit moment worden we letterlijk aan ons huis gebonden waar onze wortels liggen waardoor we meer dan ooit geconfronteerd worden met onze familie. Al geruime tijd zien we programma’s langs komen zoals DNA onbekend, Spoorloos en Verborgen Verleden; deze programma’s geven inzicht in de belangrijke invloed die onze afkomst heeft.

In mijn jarenlang astrologisch onderzoek heb ik ontdekt dat Saturnus gaat over het heel persoonlijk onbewuste dat zich naast verdrongen herinneringen uit dit leven, ook uitdrukt in vorige levens. En Uranus gaat over de voorgeschiedenis van onze genetisch/sociale afkomst zich uitdrukkend in het  collectief onbewuste. Pluto is de kracht om alles onder het vergrootglas te leggen en zodoende extra aandacht te verlenen. Met andere woorden omdat de Saturnus/Pluto conjunctie in het laatste aardeteken staat, wordt aan ons gevraagd: ‘hoe sta je persoonlijk (Saturnus) tegenover de aarde in zijn alles omvattende zin, en hoe ga je er mee om? Hier wil Pluto als het ware een antwoord op hebben en stuurt ons naar huis (kreeft) om het daar te gaan overdenken. Bij een ieder zal dit op een geheel eigenwijze uitwerken, afhankelijk van waar deze grote conjunctie valt, en of bepaalde planeten een aspect maken met deze conjunctie.

Zondag 19 april [2020] had Twan Huys in het programma Buitenhof een interview met Jane Goodall Engelse antropologe en biologe. Nadrukkelijk vertelde ze over de roofbouw die we met name op de aarde, maar ook op dieren hebben gepleegd, en dat het wat dat betreft het vijf voor twaalf is. Het Covid-19  is uitgebroken op de vuile vleesmarkten van Wuhan. Je wilt niet weten wat daar verhandeld wordt en waar dieren ter plekke op de markt geslacht worden, zonder enige vorm van hygiëne.
Wanneer je bedenkt dat achter het aardeteken steenbok, maagd ligt, en het teken maagd onder meer over de dieren gaat, is het belangrijk om in onze bezinning over het Covid-19 ook de dierenwereld mee te nemen. Gelukkig groeit het bewustzijn hiervoor steeds meer, maar wanneer ik hoor dat hier in Brabant in Lierop, afgelopen week meer dan duizend varkens verbrand zijn, waar de eigenaar aan de pers meedeelt dat hij de optimale zorg voor zijn varkenshouderij betracht heeft, dan hoor je in zo’n commentaar dat het bewustzijn van deze veehouder nog heel beperkt is, want laten we eerlijk zijn: wie beperkt varkens tot zo’n kleine ruimte van slechts een paar tientallen vierkante meters? Op collectief niveau worden ook wij als mensen nu met beperking in bewegingsruimte geconfronteerd en dat is ironisch gezien overeenkomstig met dat wij het dierenrijk aandoen. Het dierenrijk is het rijk dat net onder ons in evolutionaire ontwikkeling ligt. Wij doen dit dat vaak geheel onbewust als we ons barbecue vlees bij de supermarkt halen, maar juist de Saturnus/Pluto conjunctie weet op drastische manier het bewustzijn te wekken.

 Dierenleed is archetypisch verbonden met Neptunus niet in de laatste plaats omdat het de polaire planeet is van het teken maagd dat over dieren gaat, maar Neptunus gaat ook over virussen die op onvoorspelbare manier rondwaren. Wanneer we dit hardnekkige kwaadaardige virus willen bestrijden, dan zullen we meer eerbied moeten schenken aan het dierenrijk. Een vaccin tegen dit virus, wat overigens pas in het voorjaar van 2021 verwacht wordt, is in wezen als antwoord maar een lapmiddel. We zullen moeten zorgen dat de lucht die we allen inademen schoner wordt en niet meer bezwangerd wordt door dierlijk afvalmateriaal. Laten we vooral niet zoeken naar kortzichtige oplossingen; dit is een van de esoterische boodschappen achter deze Covid-19 pandemie!

Aanbieding: wie een korte persoonlijke analyse wil ontvangen waar zijn of haar Saturnus/Pluto conjunctie op in werkt in het leven van dit moment kan gebruik maken van een nieuwe actie en zich hier aanmelden en ontvangt dan een intakeformulier. Kosten € 37,50

6 thoughts on “Isolatie en eenzaamheid (1)”

  1. Helemaal mee eens, Wilma! Ik dacht ook al, dat we nu ervaren wat we al heel lang (en veel erger) onze dieren aandoen.
    groeten, Liesbeth

  2. Ik mis in je stuk toch de Noordelijke Maansknoop in Kreeft. Die loopt op z’n eind want gaat begin mei over naar Tweelingen. Alle punten die je noemt, op de dieren na, zijn Kreeft gerelateerd. Niet iets wat over het hoofd gezien mag worden!

  3. Dat klopt Miriam, dank voor je bijdrage! Als je bedenkt dat de maansknoop in tweelingen vooral om bewustzijn betreffende communicatie gaat, dan zal dat de komende tijd centraal staan. Je ziet het al ontstaan in de discussie over een intelligente afbouw van lock down! Ook de dualiteitsgedachte hierover zie je ontstaan. Met andere woorden: kun je je wetenschappelijke dogma’s loslaten (Zuidelijke maansknoop in boogschutter)

  4. De Zuidelijke Maansknoop komt in Boogschutter te staan. De Noordelijke Maansknoop in Tweelingen, Wilma.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *