In een van mijn vorige nieuwsbrieven legde ik een verband tussen de vorige Saturnus/Pluto conjunctie in 1518 in het teken steenbok met die van nu op 12 januari 2020, maar er is nog een andere link te leggen die meer met de evolutionaire ontwikkeling van een groep te maken heeft. Daarvoor raadpleeg je de reïncarnatietabellen van de astroloog A.T. Mann die aan het begin van deze nieuwe eeuw een schitterend boek schreef: The divine Plot Astrology. In 1995 kwam in het Nederlands bij de Uitgever Strengholt, het boek Alles over reïncarnatie, uit.

Tad Mann legt in zijn boek veel uit over de relativiteit van tijd, en ziet in het DNA van de mens een soort overeenkomst met het Melkwegstelsel. Een ingewikkelde maar uiterst boeiende materie. De conjunctie van januari voltrok zich in de 22ste graad van het teken Steenbok en dat verwijst volgens de tabel van A.T. Mann naar het jaar 1815. Om maar bij ons land te blijven, want dat is namelijk de meest verwante universeel collectief waar wij Nederlands toe behoren, was dit het jaar dat Koning Willem I de monarchie Nederland stichtte. Onder toon ik de horoscoop van de kroning.

Kroning Willem I

Om te beginnen zag ik dat 1518 en 1815 van dezelfde vier cijfers zijn maar dan in een variant. Wereldwijd kun je kijken wat er toen in het betreffende land gebeurde. Ieder, afhankelijk van welke geschiedenis een land heeft geschreven zal de conjunctie uitwerken. Het is in het licht daarvan ook interessant om de hedendaagse statistieken van de verschillende landen te bekijken, hoe ze het coronavirus hebben bestreden. Zo heeft b.v. België relatief veel meer doden dan Nederland; maar ondertussen heeft men kunnen achterhalen dat de Belgen ieder verdachte dode, die niet getest is op het virus, toch mee tellen als een overledene aan het virus. Zweden heeft minder maatregelen genomen en kende geen lock-down maar had relatief gezien minder doden. Al dit wisselende beleid, heeft te maken de collectieve volksziel van een land.
Een ander punt is dat 1518 en 1815 kabbalistisch (getallen filosofie) gezien, dezelfde esoterische trilling heeft, of noem het wat wiskundiger, het is een soort fractaal van zichzelf. Het is de trilling van vijftien NB je telt alle getallen bij elkaar op. Als je vijftien weer terugbrengt naar een eenvoudig getal,dan kom je uit bij het getal zes. Men heeft de kabbalistische getallen ook gekoppeld aan de tarot, dan zie je dat vijftien de Duivel kaart vertegenwoordigt. In de oude grijsheid was men heel angstig voor deze kaart omdat deze kaart het ultieme kwaad vertegenwoordigde. Maar als je vijftien vereenvoudigd naar het getal zes, dan hoort daar de kaart van de Geliefden bij en dat is de polaire energie van de Duivel het kwaad, namelijk liefde. [Bron: De Goddelijke Driehoek Faith Javane Dusty Bunker]. Zo zie je maar dat het absolute kwaad niet echt bestaat maar meer een afwezigheid is van bewustzijn.

Er gebeurde hier in Nederland veel in 1815. Op 16 maart 1815 werd Willem I tot koning gekroond en ontstaat de monarchie die heden ten dage nog steeds bestaat. Zijn zoon, de latere Koning Willem II, werd op die dag automatisch troonopvolger van zijn vader. Zelf wist de latere Koning Willem II op 16 juni 1815 een bijzonder historische overwinning te behalen bij de Slag bij Quatre-Bras tegen Napoleon; hierdoor werd hij gelijk al heel beroemd; echter later ontwikkelde hij zich heel gematigd en was de koning die wel verweten werd, met alle winden mee te waaien. Zijn zoon, koning Willem III wilde na zijn dood in eerste instantie dan ook geen koning worden, omdat zijn vader liberaal was geworden en in zijn ogen de koninklijke macht had uitgehold.
In mijn boek Het collectief geheugen; de evolutie van het collectief onbewuste beschrijf ik dat ik vermoed dat Mark Rutte de reïncarnatie van Koning Willem II is.
Ook Rutte wordt nogal eens verweten dat hij met alle winden meedraait en opportunistisch gedrag vertoond en ook hij is liberaal. Opvallend is wel dat gedurende de crisis dit keer zijn populariteit opvallend steeg. Hoe je het ook bekijkt, zijn aanpak is altijd neutraal optimistisch en je kunt hem niet van starheid in zijn principes verwijten wat nogal eens het geval is bij VVD-ers. Echter zijn tegenstanders vinden hem een opportunist. Interessant is de vraag, of dit beeld nu door de burgers uit het collectief onbewust wordt gehaald, of dat het echt zo is.  Een opportunistisch daad die recentelijk ten goede keerde is b.v. dat zijn minister van gezondheid Bruno Bruins die ten tijde van de coronavirus uitviel en door hem vervangen wersd door Martin van Rijn (PvdA) uit de oppositie; dit getuigt van een flexibiliteit in tijden van nood. Ook stierf op 13 mei 2020 Rutte zijn moeder; hoe dan ook het is een heftig jaar voor hem geweest. De collectieve boodschap achter dit gebeuren is, dat we ons opnieuw moeten bezinnen op autoriteit; wat is echte autoriteit?! Een hele klus in een tijd van grote ego’s.  

4 thoughts on “De Saturnus Pluto conjunctie en het jaar 1815”

  1. Hoe reken ik de hele graden?
    Conjunctie Pluto Saturnus was op 22 º46′
    Dit is graad nummer 23 steenbok en niet graad nummer 22.

  2. In principe is het inderdaad de 23ste graad maar er zijn ook tellingen die vinden dat als je een getal met iets achter de komma schrijft, dat het nog steeds de betreffende graad is. Overigens mag je met de reïncarnatie tabellen een orb (= verschil) van wel drie graden nemen voor het juiste jaar. De 23ste graad van steenbok valt begin 1819.

  3. Maak een numerologische berekening van Mark Rutte (14 februari 1967) en dan komt daar ook uit dat ie opportunistisch is. Een handig programma is te vinden op de website van Marieke Pannekeet: http://www.marieke-esoterie.nl/ (NumQuest vs 6.1). Daar hoef je geen voor- of tegenstander van Rutte voor te zijn.

  4. Heel interessant die vergelijking met de reïncarnatie tabellen van AT Man, ook goed te weten dat je een orb kunt nemen van 3 graden. Even kijkend naar andere landen zag ik dat in 1814 en 1815 het congres van Wenen was, alwaar het ging over de Europese grenzen (Saturnus), maar dat er ook een begin gemaakt werd met het verzet tegen de Turkse bezetting in Griekenland. Nog een parallel met nu is dat de slavenhandel en de afschaffing daarvan ter sprake kwam, vergelijk dit met de vele demonstratie die nu worden gehouden nav de dood van George Floyd.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *