Op 3 juni 2020 overleed Marc de Hond. In december 2002 liep hij een dwarslaesie op door de gevolgen van fouten die gemaakt werden door een arts en verpleegkundigezorg tijdens en na het verwijderen van een goedaardige tumor in zijn ruggenmerg. Vijf jaar lang werkte hij keihard om weer te kunnen lopen, iets wat uiteindelijk niet lukte. Op een bewonderenswaardige manier wist hij zijn leven door intensieve training en meditatie een nieuwe vorm te geven. Dit beschrijft hij in het buitengewoon bijzondere boek: Kracht

Voor mij was Marc de Hond tot vorige week, niet zo’n begrip. Zo wist ik niet dat hij blaaskanker had; had ik dit geweten, dan had ik hem zeker als voorbeeld genomen in mijn net uitgekomen boek: Ziekte een weg naar bewustwording. In het boek dat ik vooral geschreven heb, als een nalatenschap van mijn echtgenoot die als arts, veertig jaar onderzoek heeft gedaan naar de ziekte kanker.
Kanker zo ontdekte hij, is de ziekte die te maken heeft met het wilsleven van de mens. Per definitie zijn mensen die de ziekte kanker krijgen bijzonder daadkrachtige mensen. Dit komt ook op bijzonder wijze tot uiting in de slogan van Alpe d’Huez  Opgeven is geen optie.
Mensen met kanker zien als het ware al de verre doelen die nu nog niet bereikbaar zijn, maar later in de toekomst; daarin zijn ze zeer gedreven maar het tragische is, dat ze vaak door hun ziekte afgeleid worden van hun doel. Omdat deze doelen nog niet te plaatsen zijn in de context van het heden maar pas in de toekomst, wordt de wil autonoom. De autonomie van de wil toont zich door de afgesplitste tumor die een eigen leven is gaan leiden.
In mijn onderzoeken die ik deed samen met mijn echtgenoot, zag ik dat tumoren veel te maken hebben met de stand van Pluto en Mars in de horoscoop. Wanneer ik dit schrijf, besef ik dat nu mensen gaan kijken hoe deze twee planeten staan in hun horoscoop, maar dat is in aanvang veel te kort door de bocht omdat de horoscoop op vele bewustzijnsniveaus gelezen kan worden. [Hubermethode]. Ook de andere twee buitenplaneten en Saturnus spelen in deze ziekte een rol. Zich uitdrukkend in persoonlijk karma (Saturnus) en de familiegeschiedenis/DNA (Uranus).

Marc de Hond, is geboren op 21 september 1977 in Amsterdam [tijd niet bekend] en oudste zoon van Maurice de Hond, opiniepeiler en ondernemer. Op driejarige leeftijd verliest Marc zijn moeder, die dan dertig jaar oud is, aan de gevolgen van kanker. Zijn vader hertrouwt maar dit huwelijk houdt geen stand en in zijn pubertijd scheiden zijn ouders. Marc heeft een intensieve bijzondere relatie met zijn twee grootouders die de holocaust overleefd hebben. Zijn grootmoeder heeft zelfs allerlei medische experimenten ondergaan die door de nazi’s werden uitgevoerd. Begin 2002 overlijden beide grootouders vlak na elkaar; enige maanden later ontdekt hij dat hij uitval heeft in de motoriek van zijn benen. Na onderzoek blijkt dat hij een laagdradige astrocytoom in zijn ruggenmerg heeft; in principe is deze vorm van tumor niet kwaadaardig, maar vervolgens worden er enige grote fouten gemaakt wanneer de tumor wordt weggehaald. Ten eerste wordt de tumor niet goed gelokaliseerd waardoor in aanvang op de verkeerde plaats wordt geopereerd, daarna wordt hij verkeerd neergelegd als hij van de OK komt en vindt er een bloeding plaats die door onvoldoende controle gemist wordt. Dit alles heeft tot gevolg dat hij een dwarslaesie krijgt en de rest van zijn leven rolstoelafhankelijk blijft.
In 2018 wordt er opnieuw blaaskanker bij hem geconstateerd. Op 19 juni a.s. komt er een nieuw boek van hem uit: Licht in de tunnel waar hij in vertelt over zijn ziekte kanker. Als dit boek in de geest van het boek Kracht is, dan zal dat een heel bijzonder boek zijn!

In mijn onderzoek naar de ziekte kanker zag ik dat de bijzonder ontwikkelde wil van de mensen met de ziekte kanker voort kunnen komen uit de twee verschillende delen van iemands leven: het deel dat meegenomen wordt uit vorige levens/karma, of, het deel dat vanuit de familiegeschiedenis/DNA wordt meegenomen. Beide invloeden hebben sowieso grote invloed op de ontwikkeling van de biografie/levensverhaal van de mens.  Onder toon ik de dag-horoscoop van Marc de Hond:

Marc de Hond 21 september 1977

Omdat een geboortetijd ontbreekt, kun je deze horoscoop alleen maar globaal duiden. Wat opvalt is dat hier een conjunctie is tussen Pluto en de maansknoop met waarschijnlijk een vierkant met de Maan. Ook zie je dat Uranus de planeet van het familiecollectief een oppositie maakt met Cheiron, de niet geheelde wond in de ziel.
NB. De goede waarnemer ziet dat de lijn maar heel dun en onderbroken is aan de kant van Cheiron. De Hubermethode geeft daarmee aan wat de intensiviteit van een aspect is; bij een dunne lijn is het bewustzijn voor de betreffende energieën iets zwakker en bij een onderbroken lijn werkt het zelfs maar aan een kant. In deze horoscoop lijkt het erop dat hij weinig contact heeft met de niet geheelde wond in zijn ziel. Omdat het om een aspect met Uranus gaat, zal dit waarschijnlijk inhouden dat hij niet steeds herinnerd wil worden aan het vreselijke leed dat zijn joodse familie heeft meegemaakt, maar deze vooral wil transformeren naar harmonie [Pluto conjunct Maansknoop in weegschaal]. Uranus maakt ook nog een driehoek met Mars, die ook veel met de wil heeft te maken en waarschijnlijk een sextiel met de Maan maakt; het gevoel.
Wanneer ik lees dat zijn ziekte zich openbaart na het overlijden van zijn dierbare grootouders, dan zou dit erop kunnen duiden dat hij onbewust door en door solidair is met zijn voorgeslacht en de levenswil die zij hadden om te overleven, een nieuwe vorm door wil geven. Ook het slachtoffer worden van de omgeving wordt als het ware herhaald door de fouten die de medische wereld maakt. Een ander bijzonder iets is als hij vertelt over het dieptepunt dat hij beleeft na de verbreking van de relatie met zijn vriendin en het gevoel heeft niet meer verder te kunnen, dat dan zijn grootvader hem toespreekt en tegen hem zegt dat hij door moet gaan; dit geeft hem zo’n impuls dat hij uit zijn diepe dal opstijgt.
Wanneer je zijn biografie leest en ziet wat hij allemaal gedaan heeft in zijn korte leven dan maak je een diepe buiging voor hem. Met zijn boek(en) en zijn positieve instelling zet hij zijn wil in voor een positievere wereld! Ik wens hem een goede reis toe naar de plaats waar zijn wil opnieuw gevoed kan worden voor een volgend leven!

1 thought on “Marc de Hond 1977- 2020”

  1. Prachtig Wilma. Numerologisch gezien ziet zijn levenspeil er als volgt uit: op het oosten, de actieve mannelijke energie waarmee je je leven opstart – een talent voor bezig zijn, werken met de materie (Aarde, water, lucht en vuur) en daarmee iets creëren voor de omgeving. In het westen, De beschouwende, vrouwelijke energie, wordt zijn levenspad ondersteund met de kwaliteit van weten, kennis, ratio, maar ook verbinding met het spirituele weten, zijn levensdoel , het noorden, is dienstbaar zijn aan de mensheid, onbaatzuchtig. Zijn zielletrilling in de basis is communiceren, uiting geven aan datgene wat gezegd heeft te worden. Zijn karmelieten t in het zuiden, dat wat aandacht vraagt, is ook dienstbaarheid aan de samenleving. Door zijn ziekte heeft hij dat niet volledig waar kunnen maken, maar zijn kwaliteiten op de andere windrichtingen en zijn zielebasis heeft hij zo goed mogelijk in weten te zetten.
    Een bijzonder mens met een bijzonder pad.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *