Een actueel onderwerp op dit moment is: hoe werkt immuniteit. Waarom wordt de één heel ziek van het Covid-19 virus terwijl een ander weinig gevolgen heeft van de besmetting. Allerlei theorieën worden op dit onderwerp afgevuurd. Meerdere onderliggende lichamelijke aandoeningen zouden de immuniteit belemmeren volgens wetenschappers. Toch blijkt deze visie ook niet altijd op te gaan. Een ander punt is: waarom wordt de één besmet en de ander niet. Kortom we hebben nog lang geen wetenschappelijke verklaring voor dit virus.

In mijn boek: Ziekte een weg naar bewustwording, wijd ik een hoofdstuk aan dit virus. Omdat er nog maar weinig horoscopen bekend zijn van mensen die het virus hebben gehad en of er aan overleden zijn, is het moeilijk om grondig onderzoek te doen. Toch heb ik inmiddels wat data verzameld, waardoor ik mijn hypothese over deze ziekte verder heb kunnen ontwikkelen. Een bekend persoon die besmet is geweest en ziek is geworden en waar een horoscoop van bekend is, en genezen verklaard is, is Boris Johnson.

In mijn net uitgekomen boek schrijf ik dat het Covid-19 virus vooral overeenkomsten heeft met het element lucht en met het denken dat eenzijdig en te duaal geworden is in onze samenleving. Het duale denken is in de hele maatschappij terug te vinden; de hedendaagse maatschappij is sterk gericht op vaststaande denkbeelden en feiten; je bent vóór of je bent tegen. Complot denken en nepnieuws viert daarbij hoogtij en het overwogen midden ontbreekt veelal.

In mijn onderzoek kwam ik tot het volgende inzicht: het virus is sterk verbonden met de onbewuste kant van het archetype Neptunus; de genezing is verbonden met Mercurius en de immuniteit heeft te maken met de Zwarte Maan of Lilith.
De Zwarte Maan behoort niet tot de planeten maar behoort tot de zogenaamde zwarte lichten, die een vaak esoterische (geheime) werking heeft op ons leven. George Bode heeft intensieve studie gedaan naar de zogenaamde zwarte lichten; zijn boeken over dit onderwerp zijn heel inzichtelijk. De zwarte lichten hebben altijd een polair punt. Zo heeft de Zwarte Maan als tegenpool Pryapus. Om een heel korte en kernachtige beschrijving te geven van de Zwarte Maan: deze werkt in hoge mate weigerend en distantieert zich van de omgeving. Bij immuniteit is weigering een van de sterkste krachten die werkzaam is; immers je laat een vreemde invloed niet toe in je systeem. Omdat Pryapus net het omgekeerde is van de Zwarte Maan, zou Pryapus juist virussen aan kunnen trekken, net als Neptunus doet; Pryapus heeft als het ware trekken van een prostitué. Onder toon ik de horoscoop van Boris Johnson met daaronder een korte analyse:

Boris Johnson 19 juni 1964

Wat je in deze horoscoop ziet is dat Neptunus een oppositie maakt met Jupiter; dit kan erop duiden dat Johnson gemakkelijk allerlei virussen oppakt uit de omgeving omdat hij nogal expansief is. Jupiter maakt van nature alles wat groter, dus de expansiedrift van Johnson is groot. Uitgerekend zijn Neptunus én Jupiter zijn ook nog de heersers van het zesde huis; het zesde huis gaat over de fysieke gezondheid van de betreffende.
De Zwarte Maan staat in het teken boogschutter (waar Jupiter in zijn eigen teken staat) oppositie met de Mercurius (in eigen teken) die de geneeskracht weergeeft en conjunct Pryapus staat. Deze stand zou wel eens de oorzaak kunnen zijn geweest dat hij relatief goed is hersteld van het Covid-19 virus maar hem er ook heel ontvankelijk voor heeft gemaakt. Deze ziekte is een waarschuwing voor hem geweest en maakt duidelijk dat hij een soort haat/liefde verhouding heeft met zijn immuniteit en waarschijnlijk niet al te gezond leeft. Alles speelt zich bij hem af in het duale denken welk zo kenmerkend is voor deze moderne tijd.

Wie een interessant boek wil lezen over immuniteit die kan ik het boek: De kracht van de immuniteit  van Jenna Macciochi

4 thoughts on “Immuniteit”

  1. Hij is nu bezig om regels en wetten te ontwerpen om Britten te laten afvallen omdat hij in heeft gezien dat hij zelf veel te dik was en daarom misschien Corona heeft gekregen.
    Misschien is dat zijn haat/liefde verhouding met zijn eigen gezondheid.

  2. Zwarte maan als tegenpool lilith ?????
    Ik heb geleerd dat de tegenpool van zwarte maan Priapus is .
    En Lilith en Zwarte maan hetzelfde zijn.

  3. Sorry je hebt gelijk. Ik zal het direct veranderen. Het is een verschrijving. Bedankt voor je reactie!

  4. Sorry je hebt gelijk! Het is een verschrijving. Ik ga het direct aanpassen!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *