Vorige week werd Europa op dringende wijze herinnerd aan al de vluchtelingen die graag naar Europa zouden willen komen en op het eiland Lesbos worden vastgehouden omdat Europa hen niet wil. Een van de vluchtelingen heeft het kamp in de brand gestoken. Of het een daad van wanhoop of agressie is, is eigenlijk niet zo belangrijk. Het feit is dat er een oplossing gevonden moet worden voor een enorm probleem. Wat wel opvallend is dat dit gebeuren (astrologische) overeenkomsten heeft met de opstand in Wit Rusland, iets waar je primair niet zo op zou komen.

In Wit-Rusland is de bevolking in opstand gekomen tegen de vervalste verkiezingen. De bevolking heeft genoeg van Alexander Loekasjenko die al vanaf 1994 aan de macht is. Op de verkiezingsdag sprak Loekasjenko dreigementen uit tegen ieder die zou proberen de regering omver te werpen; het gevolg was een massale opstand.
Beide gebeurtenissen in Wit-Rusland en op het eiland Lesbos hebben met elkaar gemeen dat boosheid, agressie maar ook daadkracht de motor achter de gebeurtenissen zijn. Maar astrologisch is er een duidelijke verklaring voor deze twee ogenschijnlijke gebeurtenissen en dit heeft te maken met een techniek die in de astrologie niet zo bekend is, maar waar ik al eerder bij de opstanden in Wallonië over geschreven heb.

De Hubermethode heeft een theorie die valt onder de Orts Analyse. Kort, in het algemeen komt dit er op neer, dat  de oostelijke of westelijke coördinaten van een plaats op de Midhemel worden geplaatst en dat vandaar, afhankelijk van hoe noordelijk of zuidelijke een plaats ligt, de ascendant wordt bepaald. Vanuit dit uitgangspunt, plaats je de planetenstand van de betreffende in deze horoscoop. Je kunt dan zien welke invloed een bepaalde streek op je heeft.
Ik herinner me dat ik in mijn twintiger jaren het plan had om me te vestigen in Zwitserland. Een plaatselijke therapeut daar raadde me dit af en vertelde me dat mijn kracht in eigen land in de toekomst, het meest tot uitdrukking zou komen . Ik heb nooit geweten waarom ze dit dacht, maar toen ik in later deze methodiek van de Hubers leerde kennen, begreep ik wat ze bedoelde.

Wanneer je nu naar Minsk de hoofdstad van Wit-Rusland kijkt, dan heeft het de volgende coördinaten 27.33 oosterlengte 53.54 noorderbreedte. Lesbos heeft een 26.22 oosterlengte en 39.12 noorderbreedte. Dit levert voor Minsk een Midhemel op van 29.38 ram en een ascendant van 17.35 leeuw. Voor Lesbos een Midhemel van 28.20 ram en een ascendant 9.12 leeuw. Deze gegevens zijn heel precies op de computer uitgerekend omdat er rekening is gehouden met de ronding van de aarde. Globaal gezien kun je er vanuit gaan dat de lengtegraad omgezet wordt naar de dierenriemtekens. In Nederland leven we afhankelijk van welke plaats we wonen op de 4 tot 6de oostelijke lengte graad wat overeenkomt met de vierde tot zesde graad in het teken ram en een ascendant in het begin van leeuw. Kom je in Amerika waar de westelijke graden worden gemeten, dan zit je  meer in de laatste zes dierenriemtekens. Het hoeft geen betoog dat je hierdoor heel andere collectieve stemmingen krijgt in een land of continent.

Wat nu zo bijzonder aan Minsk en Lesbos is, is dat op dit moment Mars de planeet van actie maar ook van agressie in deze plaatsen op de Midhemel lopen. Mars is retrograde gaan lopen, wat inhoudt dat men na moet denken over de eigen daadkracht die eventueel met strijd opgelost kan worden.
Nu zijn er meerdere landen die dit hebben maar elk land heeft ook weer zo zijn eigen ontstaanshoroscoop waardoor er zeker varianten kunnen zijn.
Zo valt in Wuhan, waar begin dit jaar het Coronavirus oorspronkelijk is uitgebroken, de conjunctie tussen Saturnus en Pluto van 12 januari 2020 [22.47 steenbok] oppositie de Midhemel, te weten op 22.29 kreeft op de Midhemel. Dit alles kan bijna geen toeval zijn! In een van de volgende nieuwsbrieven zal ik dieper op deze constellatie in Wuhan  ingaan.

Wie zelf graag inzicht wil krijgen in zijn eigen verblijfplaats in verband met de eigen horoscoop, kan zich hier aanmelden. Kosten € 75,00 

3 thoughts on “Wat hebben Lesbos en Wit Rusland met elkaar gemeen”

  1. Ik leef erg mee met de bevolking in Wit-Rusland. Heb je een vermoeden hoe dit af gaat lopen?

  2. Het zou kunnen dat er een soort doorbraak komt, juist omdat Mars in zijn eigen teken retrograde is gaan lopen op de Midhemel van de Ortshoroscoop van het land. Het kan nog wel even duren aangezien 11 november Mars pas weer recht gaat lopen en dan nog een tijdje nodig heeft om dit punt te passeren. In die tijd kan er nog van alles boven water komen. Maar je zou ook moeten kijken of er een staatshoroscoop van Wit-Rusland bestaat; in combinatie daarmee, kun je veel meer duiden.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *