In mijn vorige nieuwsbrief heb ik geschreven over de Orts-Analyse [Hubermethode] en de uitbraak van het coronavirus in Wuhan, begin dit jaar. Volgens de Wikipedia werd het virus op 1 december 2019 voor het eerst geconstateerd. Volgens de wetenschap zou het virus gemuteerd zijn van de vleermuis naar de mens; er zijn ook andere visies over de uitbraak, maar zeker is dat het allemaal in Wuhan is begonnen. Daarom is het interessant om de Saturnus/Pluto conjunctie die volgens veel astrologen met de uitbraak van dit virus te maken heeft, nader te bekijken.

Nu is het zo dat een gebeurtenis bij een belangrijke constellatie aan de hemel, in dit geval tussen Saturnus conjunct Pluto, niet altijd op de dag zelf plaatsvindt, maar vlak voor of na die tijd zich manifesteert. Hier onder toon ik de exacte conjunctie tussen Saturnus en Pluto op 12 januari 2020 voor Wuhan en daaronder de Orts-analyse.

[NB in de Orts-horoscoop tekening hierboven wordt de Zwarte Maan niet getoond; dit komt omdat er een fout in het programma met de Orts-analyse zit, waardoor de verkeerde graad in het teken vissen wordt aangegeven. De beide tekeningen komen dus uit verschillende programma’s].

Opvallend is dat beide ascendanten van de exacte conjunctie tussen Saturnus en Pluto in Wuhan en de Orts-horoscoop met een verschil van een kleine tien graden gelijk vallen. Dit was b.v. in Nederland en in vele andere landen op de wereld niet het geval. Dit samenvallen van Orts-horoscoop en de gebeurtenis geeft een extra impact zoals we ervaren hebben.
Wanneer je het over een virus in het algemeen hebt, dan kijk je vooral naar de planeet Neptunus, dus ook in de Corona besmetting speelt deze planeet een belangrijke rol. Neptunus staat al jaren in zijn eigen teken waardoor virussen überhaupt een bodem tot wasdom hebben.
Wat bijzonder is, dat zowel de Maan een inconjunct maakt met Neptunus en ook met de conjunctie tussen Saturnus en Pluto. In de Hubermethode is een inconjunct een (groen) groot denkaspect. Denkaspecten (halfsextiel en inconjunct) zijn aspecten waar pas sinds de vorige eeuw enig bewustzijn voor is ontstaan, aldus de Huber methode.

Zoals ik in mijn boek: Ziekte een weg naar bewustwording maar ook in mijn nieuwsbrieven aangeef, is dat het Corona virus ontstaan is omdat we te eenzijdig doorgeschoten zijn in ons (wetenschappelijke) denken. Het gevoel en ook de intuïtie en de gewaarwording blijft vaak ver achter. Opmerkelijk is, dat nu we in de tweede golf zitten, de wetenschap steeds achter de feiten aanloopt. Voorbeelden te over, een greep er uit: waarschijnlijk is de immuniteit voor dit virus niet langer dan krap een jaar; ook is er onduidelijkheid over waarom de één aan deze ziekte overlijdt terwijl een ander er amper last van heeft; of, het wisselende beleid wat betreft testen. Dit laatste punt werd meestal ingevuld naar dat men testmateriaal kon leveren. Zo kregen verpleeghuizen eerst geen mondkapjes en later wel.

In een vorige nieuwsbrief heb ik geschreven over de immuniteit, welk van levensbelang is bij virussen, verwant is met de werking van de Zwarte Maan. De Zwarte Maan is een geheimzinnig punt in het heelal, geen planeet maar een zogenaamd zwart gat. Het archetypische mythische verhaal dat bij Lilith (Zwarte Maan) hoort is, dat zij de tweede (onbekende) vrouw van Adam was en een bepaalde vorm van perfectie en absolute gelijkwaardigheid aan Adam afdwong, in tegenstelling tot Eva, Adams officiële vrouw. Voor het hele mythologische verhaal lees hier.
In de horoscoop van de Saturnus/Pluto conjunctie staat de Zwarte Maan conjunct Cheiron. Cheiron is de niet geheelde wond in de ziel. Cheiron is de astroïde die veel te maken heeft met niet erkend leed dat in de ziel leeft; het is als het ware de onbewuste kant het denken. Omdat deze stand betrokken is in een zogenaamde ‘Auge’ met Venus en Uranus. Een Auge is het kleinste geometrische driehoek dat gevormd kan worden tussen drie planeten in een horoscoop. De betekenis van een zogenaamde ‘Auge’ is, dat er een bepaalde, bijna dwangmatige, focus ontstaan is tussen de betreffende energieën.


Hoe nu verder?
Hieronder toon ik de horoscoop van het begin van de herfst welk bepalend zal zijn voor de komende seizoen in de wereld.

De Zwarte Maan staat op 26.45 ram en staat in conjunctie met de retrograde Mars

Dat op dit moment het Coronavirus weer aan een tweede golf bezig is, heeft te maken met het feit dat Mars, de planeet van actie en interactie weer in een vierkant toeloopt op de Saturnus, Pluto en Jupiter conjunctie. Pluto maakt bovendien een sextiel met Neptunus, maar wat interessant is dat Mars retrograde toeloopt op een conjunctie met de Zwarte Maan. De oorzaak van de massale besmetting zouden wel eens door deze stand kunnen worden veroorzaakt. Vooral omdat Mercurius op dit moment daar een oppositie mee maakt zou het wel eens kunnen zijn dat dit de intelligente groepsimmuniteit is, waar minister-president Mark Rutte het in de eerste periode van de eerste uitbraak over had en waar nu maar zelden aan gerefereerd wordt. Dit op zichzelf is opvallend maar ook inzichtelijk, dat in het denken over dit virus, men zich vooral laat leiden door eenzijdig denken waardoor veel stress en onrust ontstaat. Stress, is zeer ongezond, wellicht net zo schadelijk als het virus zelf. Influencers die de #ikdoenietmeermee sinds gisteren [22 september 2020] hebben opgericht, zijn in wezen de mensen die in paniek zijn over het feit dat hun bewegingsvrijheid aan banden wordt gelegd en tonen zich mondig terwijl het alleen om niet erkende angst gaat die een retrograde Mars (in eigen teken) met zich meebrengt.
De hogere boodschap van dit virus is mijns inziens, dat we met zijn allen wat introverter zouden moeten gaan leven zodat gevoel, intuïtie en gewaarwording weer een nieuwe impuls krijgen.   

2 thoughts on “Wuhan en de corona uitbraak”

  1. Als ik mijzelf instel op een introvert leven voelt dat al als een beschermende cocon. Lekker in mijzelf……was al bezig om al dat negatieve nieuws minder binnen te laten komen. Mooi om dat zo te lezen. Alle conjuncties gaan mijn kennis te boven, maar ik lees de rode lijn, interessant. Dank je wel.

  2. Dank je voor de positieve reactie! Ook ik ervaar de isolatie als positief, zou dat de hogere boodschap achter de corona crisis zijn?!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *