De Macht van cijfers

De meeste (slechte) eigenschappen en opmerkelijke verschijnselen van mensen zijn heden ten dage mooi statistisch in kaart gebracht. Zo weten we veel over allochtonen, kansarmen alcoholisme, drugsverslaafden, rokers, ziekte, erfelijkheid en oversterfte; allemaal verschijnselen die keurig in statistieken weergegeven worden. Kortom het CBS heeft er een dagtaak aan om alles wat we doen, maar ook wat we laten, in kaart […]