Nu  al enige tijd de maansknoop in het teken tweelingen loopt, wordt de dualiteit die al een kleine eeuw in het collectief onbewuste van de mensheid leeft, extra uitvergroot. Onze samenleving zit momenteel zo in elkaar dat iets goed of fout is, een tussenweg is er als het ware niet. Omdat deze dualiteitsgevoelens nogal onbewust verlopen zie je verwarrende situaties ontstaan.

Mijn zwager Lex Bos die één van de vier oprichters van de Triodos bank was, wees me aan het eind van de vorige eeuw op dit fenomeen van eenzijdigheid die toen volop aan het ontstaan was. Hij schreef er een paar boeken over; helaas is de hele serie niet goed in de publiciteit gekomen door zijn te vroege dood. Een interessant boek dat over dit onderwerp gaat in het bedrijfsleven, is het boek: Dynamische Oordeelsvorming; in het voorwoord van dit boek wordt naar zijn visie en levenswerk verwezen.
Sinds zijn uitspraak over dit ontbrekende midden, heb ik bewustzijn ontwikkeld voor dit fenomeen en kan daardoor veel plaatsen wat nog niet het volledige bewustzijn heeft bereikt. Om het midden te vinden, is het belangrijk inzicht te krijgen in het drieledig functioneren van de mens in het algemeen: het denken, voelen en het willen. Deze visie is al heel oud maar is in deze tijd van snelle interacties niet meer zo populair maar wel uiterst belangrijk om daar bewustzijn voor te krijgen.

Het bijzondere van de astrologie is dat je uit de horoscoop kunt aflezen hoe je het drieledig functioneren in je leven aanpakt. De Huber-methode heeft hier belangrijke ontdekkingen over gedaan [Dynamische kwadranten]. Om terug te gaan naar het ontbrekende midden zie je dat één van de drie onderdelen soms een te dominante rol is gaan spelen. Als het denken dominant is, dan heb je vaak een mening over van alles maar komt niet in actie om iets te doen om het aan de realiteit te toetsen. Als het voelen overheerst kan de depressie toeslaan en kun je passief in je stoel blijven zitten. En als de wil te dominant is dan krijg je vaak de zogenaamde korte lontjes; maar er zijn meerdere verschijnselen te bedenken.
Soms kunnen ook twee van de drie dominant zijn, met ook weer allerlei varianten van dien. De lezer mag daar zelf over verder filosoferen. Het moet duidelijk zijn dat dit belangrijke onderwerp in onze samenleving nogal onderbelicht is geraakt. Jarenlang heb ik met deze astrologische methode voor een re-integratiebureau gewerkt met veel mooie resultaten, wat mij er van overtuigd heeft, hoe belangrijk het is om met deze methode te werken!

Er zijn twee dierenriemtekens die sterk in het teken staan van het duale denken, dat zijn de dierenriemtekens: tweelingen en weegschaal. Het teken tweelingen maakt duidelijk dat de wereld van nature duaal in elkaar zit, terwijl het teken weegschaal probeert hier een oplossing voor te vinden om ergens in het midden uit te komen; dit resulteert vaak in onzekerheid. Saillant detail: Minister Hugo de Jonge is een Zon weegschaal.
En dan is er nog een ander dierenriemteken dat de dualiteit vrij goed in zijn gevoelsleven kan toelaten, dat is het teken vissen. Als je goed kijkt naar het symbool van dit sterrenbeeld dan zie je dat twee vissen in een tegenover elkaar liggende richtingen zwemmen. Het wil zeggen dat deze mensen primair met verschillende gevoelens kunnen leven. Omdat we nu net het Vissentijdperk hebben verlaten en het Watermantijdperk zich aandient, bestaat er een collectieve sfeer die meer gericht is op het sociale (gevoelsvolle) denken, uiteindelijk resulterend in dat meerdere visies naast elkaar kunnen functioneren. Helaas zijn we nog maar aan het begin van deze nieuwe tijd en hebben wellicht nog twee eeuwen nodig om dit goed te leren. Een prachtige  constellatie op 21 december, – Zonnewende-, tussen Jupiter en Saturnus in de eerste graad van waterman, geeft hier een soort eerste impuls aan. Zie ook mijn vorige nieuwsbrief.

Nu het denken (watermantijdperk) als collectieve sfeer dominant is, moet je wakker zijn om niet in de valkuil van eenzijdigheid terecht te komen. Een metafoor voor het beginnende watermantijdperk is: een kleuter die probeert te leren lopen.
Op dit moment loopt de maansknoop, zoals gezegd, in het teken tweelingen; de maansknoop gaat altijd over een onbewust motief dat graag in het bewuste wordt geïntegreerd. Dus de korte duiding van deze actuele stand is: mensen wordt wakker bekijk de dingen eens objectief van twee kanten en ga niet steeds de strijd aan om je gelijk te halen!

Om bij een actuele gebeurtenis te blijven: je ziet hoeveel visies er zijn op het Coronavirus. Iedereen, roept wat en heeft er wel zijn zegje over hoe het zou moeten; ook ik ;-). De regelgeving is voor vele mensen niet meer helemaal te volgen. Duale visies, wisselen elkaar in rap tempo af; zelfs mensen die een wetenschappelijk inzicht hebben op het virus, wisselen regelmatig van inzicht waardoor er veel onrust ontstaat. De opgaaf voor het individu is terug te gaan naar je gevoel en intuïtie die bij jou persoonlijk horen. Daar horen veelal geen statistische cijfers bij maar inzicht in je eigen persoonlijke ontwikkeling. Immuniteit, gevaar voor besmetting en genezing, het zijn allemaal persoonlijke zaken die vooral bij jouw persoonlijke karma past.

Wie een persoonlijke drieledigheidsanalyse wil van zichzelf kan zich hier aanmelden.  Kosten € 95,00   

2 thoughts on “Het ontbrekende midden in de samenleving”

 1. Hartelijk dank voor dit artikel. Mijn noordelijke maansknoop en jupiter staan in tweelingen en
  mars, de ascendant staatin weegschaal. De zaken van twee kanten bekijken en steeds naar het midden zoeken, het is me op het lijf geschreven! Balans!

 2. Het midden zoeken is normaliter de betere weg , alles waar TE voor
  staat , is immers niet goed.
  Echter , dit midden zoeken kan alleen met anderen die OOK bereid
  zijn dit te doen bij een geschil.
  Soms echter brengt het leven ons anderen die dat niet wensen , denk
  aan de nazi’s , fanatieke japanners Molukse kapers , ISIS .
  Dan rest ons slechts een weg om te overleven – HELAAS ! – en dat is
  die ander vernietigen voor hij ons vernietigd .
  Deze achtergrond verklaard waarom ik een groot ” islamofoob ” ben , daar
  hun koran VOL staat met haat jegens ons , Joden en ALLE niet moslims .
  Met dit soort ” medemensen ” bemiddel je niet , die ” gum je uit ” !
  Als we altijd ” de andere wang toekeren ” waarom hebben we dan een
  leger ?
  Ik heb dat oude Nederland met zijn midden gekend – ben van 1962 – en
  ben ongeloofelijk kwaad op al die regeringen die dit ooit vredig mooi
  land aan het verkwanselen zijn , aan islam en EU .
  Volgens hen ben ik tegenwoordig een ” extremist ” een ” nazi ” een ” fascist ”
  omdat ik vind dat Nederland van ons is , onze voorouders wonen al
  duizenden jaren op deze grond !
  Nee , geen tolerantie voor intoleranten , geen genade voor genadelozen .
  Het moet van beide kanten komen.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *