Zo noemde Maarten van Rossum, woensdagavond in een talkshow op NPO1 toen hij het over het bezetten van het Capitool had. Hij had het niet treffender uit kunnen drukken. Woedende mensen die het paleis van de VS bestormden en vernielingen aanbrachten. Het lijkt voor de toeschouwer op een ware revolutie maar dan in het klein! De aanval was op 6 januari 2021 om 14.19 plaatselijke tijd. [Bron: Nu.nl]

Wat opvalt aan de horoscoop van het moment van de bezetting van het Capitool [Zie hieronder] is, dat de ascendant in tweelingen staat; het teken van de dualiteit waar Trump zijn Zon conjunct Uranus in heeft staan; bovendien staat de maansknoop in tweelingen van Trump, exact conjunct met de maansknoop van het moment van de bezetting; te weten, de 20ste graad van tweelingen. Voor de vierde keer komt de maansknoop aan de hemel in zijn leven terug op zijn uitgangspunt waar hij stond bij zijn geboorte.
In de antroposofie is deze terugkeer van de maansknoop een belangrijke tijd in iemands leven, waar de mens herinnerd wordt aan zijn karmische opdracht die hij meegekregen heeft uit vorige levens. Onwillekeurig moest ik denken aan het drieluik dat ik schreef in 2016/2017 op deze website bij de vorige presidentsverkiezingen toen Trump verkozen werd. Ik maakte een analyse hoe het zo heeft kunnen gebeuren dat deze man verkozen werd. Met name het derde deel van het drieluik waar ik verwijs naar een recentelijke Russische incarnatie van Trump is een leven geweest dat dramatisch verliep.

Nu er op een wat andere manier veel onrust in de wereld is, kan een vorm van afgezwakte revolutie die toen plaatsvond, gemakkelijk toeslaan en zodoende krijg je zonder het te willen een soort asymmetrie die niet snel herkend wordt door de doorsnee bevolking. In wezen is Trump namelijk een deerniswekkende narcistische persoonlijkheid die doordat hij in zijn onbewuste alleen maar herinneringen heeft aan leiderschap dat niet voortkomt uit eigen kracht maar door omstandigheden van het moment. Dientengevolge ontbreekt hem elk gevoel aan realiteit en heeft hij zich ontwikkeld als een narcistische persoonlijkheid.
De vraag die automatisch omhoog komt is: wie zijn dan zijn aanhangers? Ik denk dat dit vooral mensen zijn die in hun recente leven getraumatiseerd zijn in de meest geweldadige eeuw van ons bestaand, de twintigste eeuw en daar onbewust op aanslaan.

Wanneer op 8 januari, na 24 uur, op Trump zijn geliefde Twitter (hij heeft miljoenen volgers) verwijderd te zijn geweest, (bij het plaatsen van dit bericht nu definitief) houdt hij eindelijk een toespraak waar hij zich neerlegt bij zijn nederlaag. De geloofwaardigheid van zijn verhaal is heel laag omdat hij paar dagen geleden nog iets anders zei. Toch zegt hij ook iets zinnigs wat mij aan het denken zet. Hij zegt: ‘Ik blijf geloven dat we onze verkiezingswetten moeten hervormen.’ [Bron: Volkrant].
Ik herinner me dat toen op 3 november vorig jaar [2020] de verkiezingen begonnen, dat Mercurius, de planeet van communicatie maar ook van bedrog de laatste dag retrograde liep, om de volgende dag (na de verkiezingen) weer recht te gaan lopen; dit is altijd een markant bewustzijnsmoment.
Dit was ook het geval op 7 november 2000 gebeurd toen Al Gore en Bush om het presidentschap streden en weken lang niet duidelijk was wie nu eigenlijk gewonnen had; overigens gingen deze mannen beschaafd met elkaar om. Ook toen was het een chaos en werd er gezegd dat het omslachtige gedoe met de zogenaamde kiesmannen veel onduidelijkheid schept en een verkeerde manier van tellen was; men zou dat moeten veranderen, maar dat is niet gebeurd.
Van een zogenaamde stationaire Mercurius is bekend dat die veel onduidelijkheid oproept en zelfs fraude. Mercurius is de heer van Trump zijn Zon en is dus extra belangrijk in zijn leven. Of er nu een kern van waarheid in zijn protest zit, zullen we waarschijnlijk nooit echt weten, maar zeker is wel dat de verkiezingsprocedure al decennia lang niet transparant genoeg werkt; met alle gevolgen van dien en hieraan refereerde Trump wellicht. Door redenerend zou het ook kunnen zijn dat hij zijn eigen overwinning ook niet eerlijk heeft verkregen en nu daarop wordt afgerekend; de terugkeer van de maansknoop op zijn uitgangspunt zou hier op kunnen duiden.

Wanneer je astrocartografisch kijkt naar deze horoscoop van de bezetting van het Capitool, dan zie je dat Neptunus de planeet van het lijden in Sint Petersburg de geboorteplaats en residentiestad van de Romanovs op de ascendant valt en de Maan/Mercurius paranen exact over de stad vallen. De Maan verwijst veelal naar de laatst recente incarnatie. Nu gaat het hier niet om een persoon maar om een gebeurtenis. Je zou dit als volgt kunnen duiden: de massa heeft toegang tot het collectief onbewuste van de man die hen heeft geleid als president en nu in hun ogen lijdt. Mercurius is überhaupt de planeet van de verbinding maken maar dus ook van bedrog.
NB. Astrocartografie [ontwikkeld door Jim Lewis] zet een horoscoop in een geografische kaart. Je ziet waar planeten op de vier hoeken van de horoscoop staan of hoe ze vallen als een soort kompas, uitgaande van de geboorteplaats als middelpunt. Paranen geven bepaalde hoeken weer die tussen planeten bestaan. Het voert te ver om in een korte nieuwsbrief hier verder op in te gaan. Op www.astro.com (travel) kun je zelf onderzoek plegen.
In Jekaterinburg waar de ziel van Trump zijn veel te vroege gewelddadige dood vond, valt Chiron op descendant en de windroos Pluto werkt daar sterk ten tijde van het binnendringen in het Capitool. NB tot 12 januari 2021 staan we collectief gezien nog steeds onder invloed van de Saturnus/Pluto conjunctie van vorig jaar. Chiron is archetypisch verbonden met de niet geheelde wond in de ziel en Pluto gaat onder meer over macht en onmacht. De massa protesteerde op de dag van de Drie koningen (hoe toepasselijk) en heeft onbewust aangevoeld dat dit het ‘passende slotakkoord’ moest worden… Onder toon ik de horoscoop van de uitbraak van de opstand in het Capitool.  

2 thoughts on “Een passend slotakkoord”

  1. Veel leiders schijnen reïncarnaties te zijn van de Romanovs. Ik kom het regelmatig tegen in jouw nieuwsbrieven. Ik heb daar zo m’n twijfels over. Is dat niet een al te gemakkelijke gedachte? Zelf geloof ik dat je reïncarneert binnen je eigen familie. Je stamt in feite van jezelf af! Daarom is het zo belangrijk om je afkomst te kennen.

  2. Ja dat klopt Josefien, dat zielen vanaf 1900 veel meer de neiging hebben in de familiestroom te reïncarneren, met uitzondering van wereldleiders; zij hebben immers een heel (onrealistisch) zelfbeeld.Vandaar dat je dus veel van die visies tegenkomt. Mijn conclusie komt voort uit astrologische technieken en mijn grote interesse voor de geschiedenis.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *