In de tweede week van het nieuwe jaar is Marjon Koopmans Nederlandse hoogleraar virologie van het RIVM afgereisd naar China waar ze samen met andere collegae onderzoek gaat doen naar de oorsprong van het coronavirus dat in december 2019 hoogstwaarschijnlijk gemuteerd is van de vleermuis naar de mens op de veemarkt van Wuhan.

Het onderzoek zou al eerder plaats hebben gevonden, maar China hield dit steeds tegen; vermoedelijk omdat de hygiëne op de vleesmarkten erbarmelijk zijn en er nauwelijks toezicht op wordt/werd gehouden. Het lijkt erop dat er eerst iets weggemoffeld moest worden.

Het is bijzonder om bij zo’n eerste conclusie van een mutatie van vleermuis op de mens je te verdiepen in de archetypische evolutionaire geschiedenis van de vleermuis. Ik ging op zoek naar dit dier en kwam tot bijzondere ontdekkingen.
Hajo Geurink met zijn verklarende astrologische woordenboek, legt helaas in zijn boek geen astrologisch verband tussen de vleermuis en de kosmos. Ikzelf deed daarom onderzoek (mediteerde) naar dit bijzondere dier. Hieronder geef ik wat typische kenmerken van de vleermuis met mijn conclusies. De bron van mijn onderzoek is. Wikipedia

 • Een van de vroegst bekende vleermuizen was Icaronycteris, waarvan fossielen zijn gevonden die dateren van 54 miljoen jaar geleden, uit het Eoceen waardoor het dier tot een van de oudste dieren van de aarde is die de evolutie heeft overleefd. Omdat het dier zo oud is roept dit bij mij het beeld van Saturnus op. Saturnus is volgens R. Steiner de oudste planeet in het heelal waar ooit leven was.
 • Het is in tegenstelling tot andere vliegerende wezens, een zoogdier. Vliegende dieren worden archetypisch ingedeeld onder het element lucht; echter doordat het hier gaat om een zoogdier komt het aarde archetype ook in beeld. Saturnus staat in steenbok in een aardeteken in zijn eigen teken, maar in waterman waar Saturnus ook over heerst, in een luchtteken.
 • Vleermuizen zijn door hun gewoonte om in groepen te rusten zeer kwetsbaar. Bij instorting, overstroming en dergelijke kan een hele kolonie worden verwoest. Ook planten vleermuizen zich traag voort. Sommige soorten zijn pas na enige jaren geslachtsrijp, en een worp bestaat vaak uit niet meer dan één jong. Ook hier zie je een vertragende factor in een gezamenlijke groep (waterman) een belangrijke rol spelen wat weer wijst op de energie van Saturnus.
 • Europese vleermuizen eten meestal insecten, die in de avondschemer in de lucht gevangen worden met behulp van echolocatie. NB. Echolocatie is het vermogen van bepaalde dieren om voorwerpen te lokaliseren door zelf geluid uit te zenden, en te luisteren naar de echo die wordt ontvangen door hun oor. Sommige blinde mensen gebruiken ook echolocatie. [Bron: Wikipedia].
  Dit beeld vind ik bijzonder omdat er een signaal uitgezonden wordt en er afgewacht wordt op een antwoord. Is dit beeld niet sterk verwant aan wat we karma noemen? Ook karma valt onder Saturnus! Uranus komt nu ook in beeld wanneer je het over echolocatie hebt. Uranus is verbonden met Saturnus omdat ze beiden in waterman in hun eigen teken staan.
 • De vleermuis is in oude volksverhalen een eng, duister en ondoorgrondelijk dier dat bijvoorbeeld uitgedrukt wordt in de zogenaamde vampier die bloed drinkt van mensen. Dit doet sterk denken aan de energie Pluto die angsten uitvergroot. In januari vorig jaar maakte Pluto een conjunctie met Saturnus. Pluto vergroot de dingen uit die onderbelicht zijn geraakt, waardoor ze in eerste instantie ondoorgrondelijk worden.

Kortom wat me duidelijk werd uit deze heel specifieke beschrijvingen is: dat de vleermuis veel te maken heeft met de Saturnus/Pluto conjunctie van vorig jaar. Omdat deze zich voltrok in het laatste aardeteken, denk ik naast dat het coronavirus duidelijk een luchtwegen ziekte is, dat de oorsprong ligt in hoe we als mensheid met de aarde omgaan. De luchtvervuiling zou daar wel eens leidend in kunnen zijn. Het luchtdier, vleermuis, is daarnaast sterk verbonden aan het aardeteken (zoogdier). Lucht en aarde staan dus bij dit virus in de ruime zin van het woord centraal.

Welke conclusie zou je hieruit kunnen trekken?
Persoonlijk denk ik dat de wetenschappers die nu aan de knoppen zitten [RIVM, OMT en de politiek] steeds achter de feiten aanlopen waardoor de maatregelen niet efficiënt zijn en op de langere duur niet gaan werken. Dat wat volgens mij zou moeten gebeuren is dat coronahaarden veel individueler bestreden  moeten worden: waar de brandhaarden zijn ligt de prioriteit. Bijvoorbeeld direct isoleren van de plaats waar de brandhaard zit en niet een heel land. Zodoende wordt het verantwoordelijkheidsgevoel (Saturnus) van de mens directer aangesproken omdat het persoonlijk belang in beeld komt. We hebben dit fenomeen afeglopen weekend kunnen zien hoe het werkt; extreem geweld ontstaat omdat mensen losgezongen raken van zingeving en verantwoordelijkheidsgevoel. In mijn serie: Het collectief geheugen deel 1 en 2 leg ik uit hoe dat werkt.

Een inzichtelijk artikel over deze pandemie, bestrijding en de politieke besluiten daarvan, vind je in het interview van Professor psycholoog Mattias Desmet in de Wereld Morgen waar hij de maatregelen met psychologische gevolgen analyseert maar ook de gevaarlijke kant er van blootlegt.
Verder zou het kunnen zijn wanneer het virus inderdaad gemuteerd is van gestreste vleermuizen door de vervuilde vleesmarkten, waar dus Marion Koopmans nu onderzoek naar doet, dat onze overdadige vleesconsumptie van (zoog)dieren die geleden hebben onder onze overdadige consumptie, en de vervuiling van de lucht, de bevattelijkheid voor dit virus heeft veroorzaakt. Een nuttig onderzoek zou kunnen zijn om eens te inventariseren hoe de vleesconsumptie is van de zwaar getroffen coronapatiënten en de plaats waar ze wonen.
Ook de toename van mensen met een te kort aan Vitamine D die de laatste decennia steeds maar toeneemt, zou te maken kunnen hebben met de bevattelijkheid voor dit virus. Zie hiervoor mijn vorige nieuwsbrief.
Saillant detail: het RIVM is gestart met een onderzoek naar een mogelijke relatie tussen Q-koorts en het coronavirus. Zo’n 1200 Brabanders kregen een brief met het verzoek om mee te doen. De symptomen van beide ziekten Corona en Q-koorts hebben veel overeenkomsten. NB. Q-koorts is een ziekte die veroorzaakt wordt door vervuiling van lucht door geitenfokkerijen in met name Noord Brabant. Zie artikel

Nu de Zwarte Maan die veel te maken heeft met immuniteit, in het teken stier staat en een conjunctie heeft gemaakt met Uranus en Mars, zouden deze nieuwe inzichten wel eens een eyeopener kunnen zijn. Juist omdat het teken stier het eerste primaire aardeteken is en ook nog een dier vertegenwoordigt.
De wetenschap is veel te veel bezig met de bestrijding door middel van vaccins, terwijl men zich maar weinig bezighoudt met het ontstaan van dit virus. Ik hoop van harte dat Marion Koopman de komende weken daar een inzicht in krijgt.

Wie meer wil weten over de ziekte corona, kan mijn Essay bestellen: Ziekte, genezing en immuniteit Kosten € 10,00

5 thoughts on “De vleermuis en het Coronavirus”

 1. Beste Wilma, dank je wel voor het artikel van Desmet. Ik kan weinig zeggen over datgene wat gaande is, wel constateer ik dat mensen murw worden. Het is ook zwaar maar ik ken wel degelijk mensen die zware restschade hebben, zelfs nadat het virus zich niet zo heftig manifesteerde. Echt niet alleen ouderen. Dus wat Desmet zegt lijkt me niet van toepassing in onze woonomgeving. Ik hoop maar dat er snel een goed gefundeerd maatregelen initiatief komt. In Trouw kwam voorbij dat men in Wuhan had ontdekt dat de kleinste kinderen het meest besmettelijk voor hun omgeving waren, oplopend naar omhoog. Of het waar is, misschien weet misschien Marion Koopmans te vertellen. Het is onwerkelijk en de psycholoog heeft gelijk wanneer hij zegt dat de gevolgen voor veel mensen ernstig zijn, daar zal men op in moeten zetten. De vraag blijft..wat is het meest verstandig ? Vele groetjes: Marianne 🙏

 2. Dag Wilma . Ken jij het boek van Petra Stam. Daar staat
  ook een hele beschrijving over vleermuizen. Ze zijn zacht en sociaal, hebben een sterke intuitie en hebben een heldere visie. ze voelen daarbij feilloos aan wat er speelt en doorzien ilusie’s Heeft een geheel eigen zienswijze en veel innerlijk weten Petra vindt , dat de vleermuis veel positieve eigenschappen heeft Kijkt achter de”sluiers”. Bij veermuis als krachtdier hebben, is het zaak goed te gronden.In mythen symboliseren ze zowel goed , als kwaad, leven en dood.
  In China wordt de vleermuis geassocieerd met gezondheid, rijkdom affectie en een natuurlijke dood . Bij de Maya’s stond hij voor transformatie.
  het boek is dus van Petra Stam. A3 boeken. http://www.A3boeken.nl
  ISBN 978 94 91557 35 4 ik hoop, dat er wat aan hebt

 3. Dag wilma , ik volg je iedere keer als er een nieuwsbrief komt ! Ik zit inmiddels in de 2 e lockdown thuis , en heeft mij als kapster ook inzichten gegeven . Wij hebben als kappers ook onze verantwoordelijkheid in het milieu ! Dus ik wil groener gaan werken ! Waarom ik altijd je nieuwsbrief lees is omdat ik wacht op een sprankje hoop wanneer het weer beter zal gaan! Je hebt mij ooit tijdens een burn out geweldig geholpen, en de voorspelling van toen klopte precies ! Nog steeds dank daarvoor , maar nu lees ik niet zoveel hoop in het vooruitzicht ? Ik mis ook veel dingen niet , ben wel wat introvert op dat gebied , lekker thuis , vertrouwde omgeving is genoeg ! Maar ik mis wel enorm dat ik mijn vriendinnen amper zie , win houden ons al bijna een jaar goed aan alle maatregelen maar ik hoop dat er wél wat versoepelingen gaan komen dat ik mijn vriendinnen weer mag bezoeken !!

  Liefs Imca

 4. Dag Imca, Ik begrijp helemaal je punt! Het is ook niet allemaal ellende, dat wil ik suggereren met mijn nieuwsbrieven. Ik denk dat er nu een diep transformatieproces gaande is en ik geloof dat de mensen die deze bekijken zoals jij doet, na deze crisis sterker uit de strijd komen! Alleen denk ik, dat het dit keer wat langer duurt omdat het om een wereldcrisis gaat. Maar houd moed, als je de bewustzijnweg gaat (en dat doe je als ik hier hierboven lees) dan is er licht aan het eind van de tunnel!
  Verder wens ik je veel sterkte want het is niet gemakkelijk zo lang in financiële onzekerheid te zitten. Ik hoop dat ik je wat moed heb kunnen inspreken. Een lieve groet, Wilma

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *