De invloed van de continenten

Geen reacties

In 2009 schreef ik het boek: De Verborgen waarheid achter drie Amerikaanse presidenten. In dat boek geef ik onder meer een analyse over hoe het collectief onbewuste in de afzonderlijke werelddelen, – continenten- , werkt. Daarbij ging ik er vooral vanuit dat de mens: een denkend, voelend en willend wezen is en zich zo over de aarde heeft verspreid om op zijn eigen specifieke manier en aanleg het steeds maar veranderende bewustzijn te transformeren.

Aan deze theorie die ik toen ontwikkelde naar aanleiding van de studie van Al Gore: An inconvenient Truth [Een ongemakkelijke waarheid] in combinatie met gezichtspunten uit de antroposofie en de Jungiaanse psychologie kwam ik tot die visie.

Nu ik steeds over de zogenaamde coronavirus varianten in het nieuws hoor, Britse variant, Zuid-Afrikaanse variant enz. moest ik weer aan deze zienswijze denken. In het kort zal ik hier mijn visie beschrijven.
Als je op de hoogte bent van de wereldkaart en wel eens de Astrocartografie hebt bekeken, dan kun je een globale indeling maken van continenten die boven en onder de evenaar liggen en waar de scheiding door een bepaald continent loopt. Zo leven er meer mensen op het noordelijk halfrond en minder op het zuidelijke. Ook zie je dat er een oostelijke en een westelijke verdeling is te maken.
Globaal gezien kun je zeggen dat het zuidelijke halfrond sterk in het onbewuste leeft en het noordelijke meer bewust is. Wellicht is een belangrijke factor dat het op het zuidelijke halfrond meestal heel warm is en het noordelijke meer gematigd tot koud is. Oostelijk liggende continenten zijn meer contemplatiever en westelijke continenten meer directer, wilsgerichter. Dit kaartje toonde ik in het boek:

Wanneer je op deze manier probeert te kijken naar de culturen dan word je een heleboel duidelijk. Wat bijvoorbeeld bijzonder is, is dat wetenschappelijke onderzoekers het unaniem over eens zijn dat Afrika de eerste beschaving heeft voortgebracht. De Cro-magnon leefde daar en heeft de meeste overeenkomsten met de Homo Sapiens en heeft uiteindelijk de Neanderthalers die in Europa leefden, overheerst. Afrika komt overeen met het onbewuste in het denken (voelen), noem het astrologisch gezien een soort IC. Het is niet toevallig dat de Afrikaanse bevolking (vluchtelingen) een beroep op ons gevoel doen in Europa, die juist de neiging heeft zich veel te verliezen in het denken en in de wetenschap. Jung schrijft hier uitvoerig over in zijn temperamentenleer en de onbewust werkende kracht daarvan.

Ook het verschil tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van Amerika is heel herkenbaar, waar het noordelijke deel van de VS zich vooral richt op de maakbare wereld die gedreven wordt door de wil tot groei, daar zie je dat de zuidelijke staten van Amerika neigen naar die daadkracht om te zetten in een soort onbewuste wil. Een positieve uitwerking daarvan is dat deze mensen veel hartelijker zijn en bereid zijn om zich in te zetten voor de ander. Een introverte naar binnen gekeerde negatieve wilsdaad van hen is, de actieve handel in drugs en verdovende middelen.
Kijken we naar het bewuste gevoelscontinent dan zien we dat Rusland een groot deel daarvan bestrijkt met als tegenvoeter Australië die dus het onbewuste gevoel daarvan vertegenwoordigt. Dit alles in vogelvlucht; je kunt enorm veel verbanden ontdekken als je zo durft te kijken naar de verschillende invloedsferen van de continenten.

Wat me nu zo bezighield is, dat we in deze Coronapandemie alle nieuwe varianten gaan benoemen naar land of continent waar ze kennelijk zijn ontstaan. In dagblad Trouw werd daar al een soort ethisch bezwaar over gemaakt.Het land of continent zou volgens hen, niet verantwoordelijk voor de variant die ontstaan is, zijn. Of zit in de plaats van de mutatie wellicht toch een aanknopingspunt? Zo is bijvoorbeeld de Britse variant, – zo vernoemd omdat daar het deze variant het eerste opdook. Dit is uitgerekend een bijzonder land omdat zoals vele astrologen weten daar de scheidslijn in Europa ligt tussen het oostelijk en westelijke deel van de aarde en geen contact heeft met het Europese vaste land. Deze scheidslijn in oost en west is wel is waar bedacht door de mens, maar zegt wel veel over dit collectieve besluit hierover. Men noemt dit de zogenaamde Greenwich time (bij astrologen) wel bekend!
Zou het kunnen zijn dat de wilscultuur van Amerika (ligt geheel in het westelijk deel van de aarde) een ontmoeting heeft met de denkcultuur van Europa in Engeland? Het is algemeen bekend vanuit de geschiedenis dat veel burgers die nu in de VS wonen, afkomstig zijn uit Engeland.

Statistisch gezien heeft volgens Johns Hopkins, Ministeries Gezondheidszorg, RIVM, de VS de meeste coronadoden van de wereld te betreuren.  Zou het kunnen zijn dat deze pandemie te maken heeft met het feit dat ‘de wil’ van de VS maar ook van de moderne mens in het algemeen, onevenredig over de aarde zich verspreidt? Treffend vond ik, dat ik vandaag [16febr.2021] een stukje las in de Volkskrant: Vroeger hoorde het erbij, nu is het goed voor code rood waarin besproken werd dat we steeds minder risico’s durven nemen omdat we te veel gewend zijn geraakt aan zekerheden. Nu vallen zekerheden, – niet toevallig -, onder de gewaarwording, die de tegenpool/onbewuste kant van het willen is.
Bekeken vanuit dit breder perspectief zou het wel eens kunnen zijn, dat het wereldwijd plat leggen van het sociale leven naar aanleiding van de coronapandemie, het evenwicht herstelt van al onze (niet gerichte) tomeloze wil. Ook de economische krimp, – geld valt onder de gewaarwording en is de tegenhanger van de wil-, geeft een inzicht dat hier bewustzijn voor ontwikkeld moet worden.

Indien interesse in de hele theorie van het boek: klik hier

Dit artikel was gratis.
Vond u het nuttig en boeiend? Dan kunt u een kleine vrijwillige bijdrage overmaken aan de auteur. Dat kan eenvoudig via bijvoorbeeld iDeal. Alvast hartelijk dank!

BedragGeef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook

Menu