Controle en vertrouwen

Controle en beheersing zijn elementen in onze maatschappij die dominant zijn de laatste decennia. Een uitwas daarvan is de bureaucratie. Verantwoordelijkheden en risico’s worden in kleine partjes verdeeld onder groeperingen en worden afgebakend met regels waar die groep zich aan moet houden. Dit is een tendens wereldwijd in de maatschappij die al decennia lang gestaag zijn weg baant in een […]