Collectieve angst (deel 1)

9 reacties

Vorige week schreef ik in mijn nieuwsbrief over de grote behoefte aan controle; deze behoefte staat niet op zichzelf maar komt voort uit een collectieve angst die na de millenniumwisseling wereldwijd over de aarde gaat; 9/11 gaf daar de aanzet voor. Eén van de redenen van die angst is omdat we onze aarde de laatste eeuw hebben uitgebuit en onbewust angstig zijn voor de gevolgen. Maar dit is maar een deel van het verhaal waarom er een collectieve angst leeft onder de mensen, het heeft vooral te maken met het veranderende bewustzijnsniveau.

Angst om besmet te worden met het coronavirus is/was op dit moment wel de meest in het oog springende collectieve angst, althans voor de autoriteiten in de wereld. In mijn boek Ziekte een weg naar bewustwording waaraan ik ruim drie jaar gewerkt heb, heb ik geprobeerd uit te leggen dat ziekte geen noodlotsleer is. Het lastige van deze visie is dat we vaak niets weten over de achtergronden van de dodelijke slachtoffers van een ziekte, waardoor het allemaal wat abstract blijft.
Een verschraling in de hedendaagse gezondheidszorg is dat men het lichaam beschouwt als een machine die op één of andere manier hapert en zo spoedig mogelijk hersteld moet worden, het is een ding.  Het bezielde wezen  van de mens is als het ware verdwenen! Een halve eeuw geleden maakte een huisarts nog huisbezoeken en kende de samenstelling van een gezin met de ups en downs door de tijd heen. Hoe vaak gaat een arts überhaupt nog het gesprek aan om te vragen hoe het levensverhaal/biografie op dat moment dat iemand die ziek is geworden, is? Eigenlijk zou dat de allereerste vraag moeten zijn, al zou het alleen maar zijn om de patiënt tegenover hem in de stoel, zich gezien te laten voelen. Het placebo effect van interesse voor de achtergronden van mensen heeft zelfs wetenschappelijk aangetoond dat dit verrassende goede uitwerking heeft op de gezondheid van de mens. Zo ontdekte men als er een positief verband wordt gelegd tussen de omstandigheden en de kwaal, dat deze patiënten eerder genazen. Empathie doet wonderen bij genezing! We weten hier nog maar bitter weinig over.

Wat is nu de diepere zingeving achter de collectieve angst? Omdat we in het watermantijdperk terecht zijn gekomen, wordt er van ons gevraagd sociaal voelend te worden, hiervoor moeten we eerst ons ware ego ontdekken [leeuw is het onbewuste teken van waterman]. Door je ego aan introspectie te onderwerpen kom je van alles tegen, dingen die je vaak niet kunt verklaren maar die kennelijk toch in het onbewuste liggen opgeslagen. Dit zijn niet alleen gebeurtenissen uit dit leven, maar vooral uit vorige levens, en aangezien vorige levens nog steeds door de wetenschap in de hocus pocus hoek wordt geplaatst, krijgt deze aanpak op zielsniveau geen of nauwelijks een plaats en neemt de angst alleen maar toe. Je moet je voorstellen dat ons bewustzijn heel prozaïsch te vergelijken is met een harde schijf van je computer die helemaal vol zit met gegevens/ervaringen, die we niet meer kunnen plaatsen/ordenen omdat er geen ruimte meer is; zo kregen we ruimte in tijd van de lockdown. Door te ordenen en zingeving/bewustzijn te geven aan al die onbewuste inhouden, ontstaat orde en overzicht en verdwijnt de angst waar we nu als samenleving wereldwijd mee kampen. Onwetendheid maakt namelijk onrustig!

In mijn serie Essays: Reïncarnatie nader bekeken (deel 1 en 2), probeer ik door middel van voorbeelden dit duidelijk te maken. Nu is het bloot leggen van je vorige levens tot nu toe een nogal intensief en ingewikkeld werk om het feitelijk te maken. In deel 1 beschrijf ik hoe moeilijk dit was voor de ouders van James Leininger.
Eén van de redenen dat dit zo moeizaam gaat is omdat er maar weinig echt goed gearchiveerde geschiedenis aanwezig is. Het goede nieuws is dat dit verandert door het verzamelen van data, zodoende komen we steeds meer te weten over het verleden. Veel mensen zijn hier huiverig voor zoals tot uitdrukking komt in de AVG-regels. Maar zoals met alles aan een negatieve kant zit ook een positieve kant. Astrologie zou daar zomaar als een echte wetenschap bij kunnen helpen.

Wat we vooral zelf te doen hebben is: ons verdiepen in onze familiegeschiedenis en reflecteren op onze eigen behoeften en onverwachte gebeurtenissen. Helaas zijn er allerlei spirituele stromingen die prediken dat je ‘in het nu moet leven’, maar daar zit nu juist de knoop. In hoogste instantie hebben ze gelijk maar men slaat vaak hierbij stappen over; het is dan wel belangrijk om te weten wat je zou moeten loslaten uit het verleden om dat te bereiken. Wanneer je dit namelijk niet doet, dan ligt ziekte op de loer. Afgelopen zomer heb ik dat zelf aan de lijve mogen ervaren. En neem van mij aan, dat kan een zegen zijn! Dat dit primair niet zo wordt ervaren, heeft te maken met een diep ingeworteld calvinisme dat ons beheerst. Ziekte wordt onbewust ervaren als straf en niet als een kans om dichter bij dat wat je dwars zit te komen. Doordat we evolutionair gezien op een overgangspunt tussen Vissen en Waterman zitten en Vissen veel met religie en lijden te maken heeft, is nu de tijd aangebroken ons slachtoffergevoel en dogma’s die automatisch voortkomen uit religieuze stromingen, achter ons te laten. We zijn het resultaat van ons eigen verleden en in wezen is dit niet iets om bang voor te zijn maar door hiervan bewust te worden er vrij van te komen!

Oneliners:

 • Mona Keijzer die ontslagen werd als staatssecretaris van Economische zaken werd ontslagen toen Mercurius stationair stil bleef staan in oppositie met haar Saturnus die ook retrograde loopt. [9 oktober 1968].
 • Zowel CDA als CDU beide partijen die het christelijke element hoog in hun vaandel dragen, lijden grote verliezen. De tijd van dogmatische religie is voorbij, daarvoor in de plaats moet het verantwoordelijkheidsgevoel van het individu komen!

Ik werd attent gemaakt door een nieuwsbrieflezer op een tekst van Rudolf Steiner die vandaag [29 september 2021] 104 jaar geleden werd uitgesproken in een lezing. Het is bijzonder, hoe actueel deze tekst is voor de tijd waarin we nu leven. Met dank aan Mirjam!

RUDOLF STEINER

“De ziel zal door een medicament worden afgeschaft. Men zal vanuit het oogpunt van de ‘gezondheid’ een vaccin vinden waardoor ons organisme al op zo jong mogelijke leeftijd en liefst direct na de geboorte, zo wordt bewerkt, dat dit menselijke lichaam niet op de gedachte komt dat er een ziel en een geest bestaat. – Zo scherp zullen de beide wereldbeschouwelijke stromingen tegenover elkaar komen te staan. De ene stroming zal er over nadenken hoe er begrippen en ideeën gevormd kunnen worden die de echte werkelijkheid, de werkelijkheid van de geest en de ziel, weerspiegelen. De anderen, de navolgers van de huidige materialisten, zullen een vaccin proberen te vinden dat het lichaam ‘gezond’ maakt, dat wil zeggen het lichaam zo maakt, dat het door de toestand waarin het verkeert niet meer spreekt over zotte dingen als ziel of geest, maar ‘gezonde’ praat ophangt over de krachten die in machines en scheikundige processen leven en die in een planetaire nevel planeten en zonnen voortbrengen. Dit zal door lichamelijke ingrepen teweeg worden gebracht. Materialistische artsen zullen met de taak worden belast om de ziel uit de mensheid uit te drijven.’ “

Uit: Steiner, Rudolf, 1917: Vorträge in Dornach vom 29. September bis 28. Oktober 1917, GesamtausgabeBand 177, Seiten 97 f.

Dit artikel was gratis.
Vond u het nuttig en boeiend? Dan kunt u een kleine vrijwillige bijdrage overmaken aan de auteur. Dat kan eenvoudig via bijvoorbeeld iDeal. Alvast hartelijk dank!

Bedrag

9 reacties. Reactie plaatsen

 • Antoinette van der Kaaij
  29 september 2021 09:28

  Heel goed artikel Wilma! Wat ook opvalt in de horoscoop van Mona Keijzer dat Neptunus een oppositie maakt met Pluto, waardoor ze misschien ook een inschattingsfout heeft gemaakt op het effect van haar visie! Met een R. Neptunus’..

 • Denk je dat Rudolf Steiner het over de coronavaccinatie heeft Wilma? Of wordt er in de toekomst een medicijn uitgevonden die ziekenhuizen overbodig maakt omdat we altijd gezond zullen blijven. Dan worden we wel erg maakbaar. Ik hoop dat m’n volgende reïncarnatie zich er tegen zal verzetten want ik hecht wel veel waarde aan m’n ziel en familieafkomst.

 • Wilma ter Mull
  30 september 2021 07:58

  Ja dat blijft de vraag Bep. Wat me zo trof is dat de tekst zo actueel is na meer dan honderd jaar. Alles zal afhangen van hoe het bewustzijn van het individu zich gaat ontwikkelen en dat is niet voorspelbaar. Dit is ook mijn bezwaar tegen de traditionele astrologie; ze vergeten vaak dat de mens een (vrije) wil heeft die niet te voorspellen valt. Het is daarom ook belangrijk heel dichtbij jezelf te blijven. Het bijzondere is dat juist door de lockdown we hier een kans voor hebben gekregen. Er zijn om zomaar te zeggen: geen goede of verkeerde besluiten; je moet doen wat bij jouw biografie past!

 • Dat over die traditionele astrologie ben ik helemaal met je eens Wilma. Ik heb onlangs mijn profiel op http://www.astro.com verwijderd omdat wat daar staat bij een andere versie van mezelf hoort. Die weg heb ik helemaal niet gekozen. Ik kan beter van mezelf uitgaan. Bedankt voor de bevestiging!

 • Wijze woorden van Rudolf Steiner, een visionaire man die daar praat over deze tijd.
  Maar waar komt zoiets raars vandaan, de Ziel verdrijven ?
  Dan moeten wij 15.000 jaar terug. Wat deden zij daar in het oude Atlantis dat dit mooie land ten onder ging ?
  Wat er nu gebeurt zijn zij daar in Atlantis mee gegonnen. Mensen chippen, organen eruit halen. DNA manipuleren . Mensen weten niet hoe Fout het is om hun organen te doneren. Als ik vrijwilig mijn nier weg geef en dus zelf schade aan mijn gezonde lichaam toebreng dan is de kans zeer groot dat ik het volgend leven met een nierziekte geboren wordt of later in het leven ontwikkelt !
  Maar terug naar nu. De strijd die daar begon zet zich nu voort.
  Ik zie het als een eindstrijd, het laatste hoofdstuk van dit dikke boek.
  Veel mensen zijn bang, inderdaad is een angst, de Aarde, maar ook veel mensen zijn bang om hun comfort kwijt te raken. Vraag 10 mensen wat zij het belangrijkste vinden en 8 zullen er zeggen, Vakantie en hun telefoon.
  Veel mensen zijn bang voor ziekte omdat zij enkel in het aardse bestaan geloven. Veel mensen zijn bang omdat er heel veel mensen hier op aarde rondlopen die de 2e W.O hebben meegemaakt. Daders en slachtoffers zijn weer terug en staan weer tegenover elkaar.
  Veel lichtwerkers worden al velen levens vermoord omdat zij anders zijn, die voelen ook wel die nare prikkels, maar velen zullen niet wijken voor de onderdrukking en manupulatie .
  In Atlantis spoten ze ook gif bij mensen naar binnen om te proberen om de ziel te verdrijven.
  Dezelfde dodelijke spuit is er weer. In Scandinavie gooien ze alles weer open , tuurlijk. 80 % is gevaccineerd, hun afweersysteem is dadelijk kapot. De winter komt eraan, gooi alles open, iedereen gaat hand in hand los, bingo.

  Mensen zullen van hun angsten af moeten komen, door angst zul je geen waarheid zien, angst is een naar iets.
  Een mooie oefening om van je angst af te komen:
  Adem langzaam 20 seconden in, 20 seconden vasthouden.
  Dan langzaam 20 seconden door de neus uitademen.
  Maar dan merk je dat er nog ruimte is.
  Probeer dan de buik naar buiten te drukken in 20 seconden.
  Dan alle lucht met alle kracht inademen.
  20 seconden vast houden en dan met alle kracht hard uitblazen.
  Doe dit 3 maal daags en na een tijdje voel je je bevrijd.
  Die nare stress die bij de navel zit is ineens verdwenen en je voelt je vrij, vrij van angst !

 • Wilma ter Mull
  1 oktober 2021 08:25

  Dank je voor mooie aanvulling!

 • Je begeeft je op een hellend vlak, Wilma. Ik wist niet dat je een wappie bent. Pas maar op dat ze je website niet offline halen.

 • Wilma ter Mull
  4 oktober 2021 09:57

  Hoezo wappie? Wat is eigenlijk een wappie?

 • Een wappie is een Wakkere/ iemand die de waarheid achter alle leugens ziet.
  Dus liever een wappie dan een blind schaap dat mekkerent achter de massa aanloopt.
  We tellen tot tien want Josefien kan de waarheid niet zien.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lees ook

Menu