Het collectief geheugen 1 – Het verleden met zijn invloed in het heden

Samenvatting

Wat bepaalt de politieke denkrichting van Wilders? Welke factoren zijn van invloed op de toename van dementie en overgewicht? Waarom beëindigde Volkert van der Graaf het leven van Pim Fortuyn? Waardoor wordt de Nederlandse euthanasiewet nog altijd als ambivalent ervaren? Zomaar een aantal indringende vragen die ons individueel, familiair, landelijk of mondiaal bezighouden.

In de nieuwe driedelige serie Het collectief geheugen probeert Wilma ter Mull een mogelijk antwoord te geven op dit soort vraagstukken. Zij deed daarvoor onder andere onderzoek naar de Nederlandse geschiedenis van de laatste tweehonderd jaar. In de afgelopen twintig jaar ontdekte ze al dat ons onderbewuste bestaat uit een persoonlijk en collectief deel waarin ervaringen uit vorige levens opgeslagen liggen. Beide delen zijn in het klein en in het groot van invloed op ons dagelijks leven. Een belangrijke conclusie die daar voor haar wederom uit volgde was dat onverwerkte gebeurtenissen uit de persoonlijke of collectieve geschiedenis zich fractaal herhalen: een voorval bestaat uit delen die min of meer gelijkvormig zijn aan de gebeurtenis uit een vorig leven, met een oneindige hoeveelheid variabele details. De herhaling gaat door totdat de mens bewust heeft wat de bedoeling is van wat hem dagelijks, ogenschijnlijk willekeurig, gebeurt.

Deze vondst nodigt uit tot anders waarnemen; een ander bewustzijn. Wilma neemt de lezer in deel één mee op verkenningstocht. Zij geeft een eerste handreiking tot het leren zien van verbanden in de geschiedenis van ons voorgeslacht, daar dit inzicht bij kan dragen aan verrassend nieuwe oplossingen voor grote persoonlijke en collectieve vraagstukken.

Wat anderen zeiden over het boek:

Iedereen weet dat we gewoonten van onze familie overnemen en dat een deel van wat we zijn genetisch bepaald is. Met het collectief geheugen spelen oude zaken die gebeurd zijn onbewust mee en kunnen onverwacht te voorschijn komen. Dit geldt voor families in het dagelijks leven, maar ook voor landen, handelszaken en bijvoorbeeld politieke beslissingen. Gebeurtenissen moeten afgewerkt worden om niet telkens in een vaak andere vorm herhaald te worden. De auteur beschrijft zo een deel van haar eigen familiegeschiedenis, maar ook van politieke ontwikkelingen waar we nu dagelijks nog mee te maken hebben. Als voorbeeld wordt de geschiedenis van het Huis van Oranje belicht tot heden. Het boek is te zien als een handreiking om dat wat vroeger heeft plaatsgevonden te begrijpen, het in een goede context te plaatsen en er een goede oplossing voor te vinden. Het boek zal velen aanspreken die op zoek zijn naar hun eigen identiteit en de mensen erom heen die daarbij een rol spelen. Een goed en duidelijk boek dat gebruikt zou kunnen worden als basis voor een groepsgesprek. Er volgen nog twee delen.

Menu