Een andere kijk op het Coronavirus

In mijn laatste boek: Ziekte een weg naar bewustwording [2020] schreef ik over vaccinaties hoe je daar naar kunt kijken. Dit ging over vaccinaties in het algemeen en hoe mijn echtgenoot (arts) hierin adviseerde. Ook schonk ik aandacht aan het net uitgebroken coronavirus. Inmiddels is er heel wat gebeurd en zijn er mutaties opgetreden in het virus, maar mijn visie […]

Mercurius loopt weer recht

Zondagnacht net iets voor twee uur ging Mercurius weer recht lopen in net in de twaalfde graad van waterman. Vele misverstanden en verkeerde inschattingen kwamen de laatste weken aan het licht tijdens de retrograde gang van Mercurius. Om er een paar te noemen: lekken in databanken van de GGD, de kindertoeslagaffaire die eindelijk een gezicht kreeg, beloofde vaccins die opeens […]

De invloed van de continenten

In 2009 schreef ik het boek: De Verborgen waarheid achter drie Amerikaanse presidenten. In dat boek geef ik onder meer een analyse over hoe het collectief onbewuste in de afzonderlijke werelddelen, – continenten- , werkt. Daarbij ging ik er vooral vanuit dat de mens: een denkend, voelend en willend wezen is en zich zo over de aarde heeft verspreid om […]

Het Winterweer

Eindelijk hebben we dan een keer winter ondanks de opwarming van de aarde. Jaap Venker astroloog en ontwerper van de Astrowatch, is een goede voorspeller van het weer. Volgens zijn theorie is de planeet Mars vaak de veroorzaker van het weer. Dit zo overpeinzend en denkend aan mijn vader die in de eerste helft van de vorige eeuw decennialang dagelijks […]

Mercurius retrograde in waterman

Op 30 januari 2021 om 16.51 ging Mercurius in de 27ste graad van waterman retrograde lopen om op 21 februari om 1.53; weer recht te gaan lopen (beiden Nederlandse tijd). Mijn observatie van de laatste decennia is, dat de retrograde periode van Mercurius altijd wat heftig, onverwacht en verhelderend uitwerkt. Dit komt mijns inziens omdat we onder enorme tijdsdruk (tijdversnelling) […]

De vleermuis en het Coronavirus

In de tweede week van het nieuwe jaar is Marjon Koopmans Nederlandse hoogleraar virologie van het RIVM afgereisd naar China waar ze samen met andere collegae onderzoek gaat doen naar de oorsprong van het coronavirus dat in december 2019 hoogstwaarschijnlijk gemuteerd is van de vleermuis naar de mens op de veemarkt van Wuhan. Het onderzoek zou al eerder plaats hebben […]

‘Mijn denken is opgeschoven’

Dat waren de woorden van Mark Rutte vrijdag toen het kabinet Rutte III viel ten gevolge van de kindertoeslagaffaire. Deze bovenstaande opmerking werd door vele mensen niet goed opgepakt waardoor hij weer als slimme draaier werd weggezet. De uitspraak: mijn denken is opgeschoven, is eigenlijk dezelfde uitspraak als de veel gebruikte opmerking: ‘met de kennis van nu’. Ondanks dat het […]