Zorgstelsel 3 (slot)

Aan de horoscoop van dit zorgstelsel kun je ook zien welke soorten burgers het meest de dupe worden van dit zorgstelsel. Om enkele categorieën te noemen: Wij allen die dit zorgstelsel moeten accepteren, vallen, onder het zevende huis; hiervan zijn Jupiter en Neptunus de planeten die hier over heersen en geven dus inzicht in de toestand. In het zevende huis staat ook de maansknoop; dit duidt op een bewustzijnmoment. Met andere woorden: “letten we wel […]

Het nieuwe Zorgstelsel

Hartelijk dank voor de reacties op mijn vorige actueel over het zorgstelsel. Vooral op de reactie van Lisette Ruygrok, die constateerde dat het nieuwe zorgstelsel een soortgelijk groot vierkant kent als in de daghoroscoop van minister Hoogervorst, wil ik in dit artikel verder ingaan. Onder toon ik de daghoroscoop van de minister.NB. De Maan kan een lichte afwijking hebben van ongeveer 5 graden terwijl de huizenstand en ascendant niet bruikbaar zijn. Er bestaat een groot […]

Het nieuwe zorgstelsel

Zondagmorgen op nieuwjaarsdag om 0.00 wordt het nieuwe zorgstelsel in werking gezet. Bedenker en maker hiervan is minister Hoogervorst.Zoals mijn collega J. Hoen enkele weken geleden opmerkte, niet direct een prettige horoscoop voor dit gebeuren met een groot vierkant aan de hemel tussen Mars, Jupiter, Saturnus en Neptunus. NB op de tekening hieronder wordt het vierkant tussen Mars en Neptunus niet ingetekend omdat de orbs ingesteld zijn op de API-methode; echter uurhoektechnisch is dit vierkant […]

Ariel Sharon

Van de week maakte president Sharon bekend dat hij uit de Likudpartij stapt dit om het routeplan naar vrede in Israël vlot te trekken.Een hoogst merkwaardig initiatief voor een man die tot nu toe bekend staat om zijn weinige buigzaamheid ten opzichte van de vrede tussen de Israëliërs en Palestijnen.Naaste medewerkers van Sharon lieten weten dat Sharon graag de geschiedenis in wil gaan als vredestichter.Uit de hele wereld wordt er gemeld dat er een soort […]

Oude en nieuwe helderziendheid 1

Aan het begin van de vorige eeuw sprak Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie, over een nieuwe vorm van helderziendheid die omstreeks 1933 manifest zou worden. Ik denk dat dit in verband staat met het aankomende watermantijdperk.Steiner benoemde dit esoterisch op de volgende manier: “de Christus die zijn opstanding in de etherwereld zou openbaren”.Een uitermate cryptische omschrijving voor iemand die niet onderlegd is in antroposofie! Ik zal in dit artikel proberen te verwoorden hoe dit […]

Peter R. de Vries

Begin november attendeerde een cursist van mij mij op Peter R. de Vries en zijn 55 stellingen die hij op de deur van het tweede kamergebouw wilde hangen. Uitgerekend op 31 oktober, de dag dat Maarten Luther zijn 96stellingen in 1517 dat ook deed maar dan in Worms.Mijn cursiste opperde: “Is Peter R. de Vries soms de reïncarnatie van Maarten Luther?”.Wanneer je informatie wilt weten over een vorige incarnatie’s, kijk je vooral naar de maansknoophoroscoop […]

Frits Philips 1905-2005

Deze week stond hier in de omgeving van Eindhoven alles in het teken van het overlijden van “Meneer Frits”Uitgerekend op 5 december, Sinterklaas, om 23.43 gleed een diep gelovige man over naar het hiernamaals, wellicht op een bepaalde manier ook het hiervoormaals.Vast staat dat Frits Philips enorm veel voor Nederland heeft betekend. Wanneer je de horoscoop van het sterven vergelijkt met de horoscoop van Nederland is dit goed te zien, maar dit terzijde.Ik dook de […]

Zelfbeschadiging

Afgelopen zondag zag ik een reportage op Netwerk over jonge volwassenen die zich zelf beschadigen. Veelal door middel van snijden of branden. Dit verschijnsel neemt bij de jeugd steeds meer toe en is volgens de jeugdpsychologen alarmerend.De verschijnselen uiten zich als volgt: er wordt een diep psychisch lijden beleefd dat zich niet laat uitspreken waardoor de druk van binnen zo sterk wordt dat een fysieke pijn verre boven deze psychische pijn is te verkiezen. Het […]

Autisme

Steeds meer kinderen worden de laatste tien jaren gediagnosticeerd als autist of afgeleid daarvan, de ziekte van Asperger. Hier in de buurt van Eindhoven blijkt zelfs dat het percentage gediagnosticeerde autisten veel hoger ligt dan elders in het land. De wetenschappers in Engeland ontdekten enige maanden terug het verband tussen hoog opgeleide wetenschappelijk technische beroepen en de toename van autisme bij kinderen van deze groepering. Een interessant gegeven dat zich astrologisch wel laat verklaren. Tien […]

Staatsbezoek van Poetin aan Nederland

Na meer dan 300 jaar zet een Russische leider voet op Nederlandse bodum. Peter de Grote was de laatste en woonde zelfs een tijdje in de Zaanstreek om daar zich in het scheepstimmervak te verdiepen en te genieten van de waterpartijen van Nederland waar hij veel van hield. Poetin bezocht zelfs het huisje in de Zaanstreek waar Peter de Grote toen gewoond heeft, dit samen met Koningin Beatrix en Willem Alexander.Naast dat het een historisch […]