Paus Johannes Paulus II 1920-2005

Al enige jaren heb ik me van tijd tot tijd verdiept in wie Paus Johannes Paulus II nu eigenlijk was.Een rasechte conservatief maar ook een man die me op één of andere manier intrigeert, dit ondanks dat ik zelf niet Rooms Katholiek of traditioneel gelovig ben.Onder toon ik u de radix maansknoophoroscoop van de geboortehoroscoop van de Paus.Ook bij hem ga ik er van uit dat hij gereïncarneerd is net zoals een ieder van ons. […]

Schuld

Woensdagavond werd op het journaal getoond hoe de minister president J.P. Balkenende de opening van het Yad Vashem museum in Jeruzalem bijwoonde. Vele staatshoofden hielden een korte toespraak waarin zij hun kijk gaven, zestig jaar na dato, op de verwerking van de Holocaust in hun land.Hierin trof mij het volgende: Onze minister-president Balkenende refereerde wél aan het feit dat er zoveel Nederlandse joden zijn afgevoerd voor deportatie maar hij prees ook de mensen die zo […]

Modewoorden 2

Valt het u ook op, dat je periodiek modewoorden hoort die zo uitgebreid gebruikt worden, dat je er wél een betekenis aan moet geven, vooral omdat ze voorheen niet of amper gebruikt werden. Zo was het enige tijd geleden strijk en zet dat iedereen iets “boeiend” vond.Nu hebben we weer een nieuwe, één die zelfs door de mensen in de politiek te pas en te onpas wordt gebruikt. Namelijk: achter elke constatering die een ander […]

Modewoorden 1

Hartelijk dank voor alle reacties. Voor elke visie is wat te zeggen alhoewel de waarneming van Frea (zie vorig actueel het eerste commentaar) mij het meest tot nadenken stemde. Zou inderdaad “absoluut” niet voortkomen uit het feit dat alles op dit moment zo niet-absoluut is?. Met andere woorden: zou het toenemende fundamentalisme niet gewoon een reactie zijn op het feit dat wij onze wortels niet meer kennen. Een discussie die op het dit moment ook […]

De bevrijding van Auschwitz

Op 27 januari 1945 werd het concentratiekamp Auschwitz door Rusland bevrijd. Afgelopen donderdag herdacht heel Europa dit en in Westerbork werden 102.015 namen opgelezen van mensen die omgekomen zijn in de gastkamers van Auschwitz. Zondagavond begon men met het voorlezen van de namen van de mensen die omgekomen waren en donderdag vlak vóór de herdenkingsdienst klonk de laatste naam. Dag en nacht ging deze opsomming door. Indrukwekkend!   Er is niet een bepaalde tijd bekend […]

Prins Bernhard 29 juni 1911 – 1 december 2004

Gisteren 1 december is Prins Bernard overleden, hij stierf in het UMC in Utrecht om 18.50Wanneer je sterft wordt je geboren in de een andere dimensie of geestelijke wereld. Aan de overlijdenshoroscoop kun je zien waar de ziel zich mee uiteengezet heeft gedurende het leven dat achter hem ligt. Wanneer je vooral de beide horoscopen van geboorte en het sterven met elkaar combineert, zie je waar de ziel aan gewerkt heeft en dat wat hij […]

De strijd van allen tegen allen

Aan het begin van de 20ste eeuw voorspelde Rudolf Steiner dat aan het eind van de 20ste en begin van de 21ste eeuw “de strijd van allen tegen allen” zou uitbreken. Deze strijd zou een tijd duren omdat het voorafgaat aan een geheel nieuwe tijd waarin de mens een geheel nieuw bewustzijn zal krijgen waarin we vernieuwd sociaal met elkaar om zullen gaan. Vrijheid van meningsuiting zal hierin centraal staan; dit moet niet verward worden […]

De AIVD en Nederland

Ondanks dat ik niet weet wat de precieze �geboortetijd� van de AIVD is, is wel bekend wanneer de BVD AIVD werd.Op 29 mei 2002 werd er een wijziging aangebracht in de organisatie en de �Beveiligingsdienst� BVD werd: Algemene Inlichting-en Veiligheidsdienst.  De gehele horoscoop is niet duidbaar omdat exacte tijd ontbreekt. Wellicht is in deze situatie het zinvol om gewoon van 0.00 uit te gaan aangezien voorbereidende organisatorische zaken vele maanden van te voren hun beslag […]

Terrorisme

Op 1 september werd de wereld diep geschokt door de terroristische aanslag in Beslan. De terroristen zouden behoren tot de groep van de Tsjetsjeense rebellenleider Basajev. Op het moment dat dit gebeurde stond Pluto, de planeet van de macht, dood en transformatie vrijwel stil aan de hemel. Als een planeet stilstaat, grift de energie zich diep in de samenleving. Het gaat hier om een energie die te maken heeft met idealisme en toewijding (boogschutter). Wanneer […]