Samenvatting

Dementie, een ziekte die een steeds groter deel van onze oudere bevolking treft. Wat is de oorzaak van deze ziekte en wat kunnen we ertegen doen? Vragen die wetenschappers in verschillende vakgebieden meer en meer bezighouden. Toch is er nog altijd geen eenduidig antwoord op te geven. Wilma ter Mull was gedurende veertien jaar mantelzorger voor een dierbare met dementie. Eerst voor haar moeder, later ook voor haar echtgenoot. Deze periode gaf inzichten die aansloten bij haar visie over de verbinding tussen het persoonlijk en collectief onbewuste waar ze twee boeken over schreef. Vanuit de ervaring die ze in het verleden opdeed in de psychiatrische verpleegkunde en haar huidige beroep als biografisch coach, kwam ze zo tot de conclusie dat dementie een ziekte met een boodschap is; voor de betreffende, maar ook voor de familie eromheen.

Het ontstaan van dementie lijkt te maken te hebben met niet verwerkte, vaak dramatische gebeurtenissen uit het verleden. Er treedt een verdringingsmechanisme in werking,  waardoor pijn als het ware onverwerkt en onbegrepen ondergronds gaat, wat op de lange termijn pathologisch wordt in de hersenen. Het gevoel is in het denken gestold, waardoor het gebeurde niet tot een eindconclusie komt; de wil ontbreekt en de patstelling ontstaat. Om deze theorie te onderbouwen gebruikt de schrijfster onder meer de biografieën van oud-koningin Juliana, Ronald Reagan en Pieter Menten. Duidelijk wordt dat het accent dat nu op hersenonderzoek, gezond eten en een eventueel toekomstig medicijn tegen dementie ligt, verlegt moet worden naar de biografie die achter de dementerende ligt. Het boek besluit daarom met praktijkgerichte suggesties voor verbeteringen in de zorg voor dementerenden.

 

Bestellen

Bestel ‘Dementie, de ziekte van het verleden – de onderbelichte kant van de zorg’ bij uitgeverij Elikser.

 

Wat anderen zeiden over het boek:

Ze geeft informatie en advies om patiënten en hun omgeving meer inzicht te geven in het leven van de zieke en ook in zichzelf. Met enkele illustraties in kleur en een literatuurlijst. Een fantastisch boek voor mensen die psychiatrische en dementerende patiënten begeleiden.

NBD Biblion