Op 1 november 2005 ben ik met een driejarige online cursus voor karmisch biografisch astrologie gestart. Karmische astrologie is anders dan de traditionele astrologie. Karmische astrologie gaat ervan uit dat een mens niet als onbeschreven blad ter wereld komt en vorige levens heeft geleid. Het is mogelijk deze vorige levens af te lezen uit de horoscoop. Om niet in vaagheid te belanden, is het belangrijk de techniek van het duiden van vorige levens in de horoscoop te leren herkennen en te checken met voorvallen in het in leven van iemand. Mijn methode is dan ook in belangrijke mate ontwikkeld door de volgende bestaande methodes in de astrologie.

 • de API-methode van het echtpaar Huber
 • de theorie van A.T. Mann met zijn reïncarnatietabellen
 • de astrocartografie van Jim Lewis
 • de karmavoordrachten van Rudolf Steiner en het boek. De werking van het karma van R. Steiner.
 • De stralenleer van A.A. Bailey

De cursus duurt in principe drie jaar, maar kan eventueel uitgebreid worden met één of twee extra coachjaren (zie derde jaar). De cursus wordt hoofdzakelijk in eigen tempo gevolgd.
Doelstelling: Het is de bedoeling dat na het doorlopen van de hele stof de cursist zelf een karmische horoscoop kan maken.

Wilt u meer info of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact met mij op.

 

Eerste jaar

Zes modules
Dierenriemtekens bekeken vanuit karmische gezichtspunten. Dit houdt in dat de polaire tekens erbij worden betrokken en een belangrijke rol vervullen.

 • planeten; de betekenis van de planeten in de karmische astrologie
 • opbouw horoscoop; indeling van huizen.
 • aspecten; in verband met het drieledige mensbeeld: denken, voelen/vorm en willen
 • het principe van de drie horoscoop; de niveau’s die je beoordeeld als karmisch astroloog
 • verleden – maansknoophoroscoop MKH
 • heden – radix of geboortehoroscoop
 • toekomst – huizenhoroscoop
 • het principe achter de maansknoophoroscoop

Deze zes modulen kunnen desgewenst ondersteund worden door drie workshops die op een zaterdag plaatsvinden.
NB. De kosten daarvan worden apart in rekening gebracht.
De workshops zullen bestaan uit: dierenriemtekens en planeten met voorbeelden hoe je ze kunt herkennen, drieledigheid in de horoscoop en de herkenbaarheid daarvan in de biografie, het zelf maken van een radix en maansknoophoroscoop en tot slot de achtergronden en informatie over astrologische computerprogramma’s.
In het eerste jaar worden er horoscopen van je zelf verstrekt die als voorbeeld en werkmateriaal kunnen dienen.

 

Tweede jaar

Zes modules
Het principe achter de huizenhoroscoop; dit is de horoscoop die een toekomstdimensie heeft en niet bij iedereen automatisch in werking wordt gezet. Dit principe moet je leren door het onderzoeken van de biografie van de cliënt. Aan dit onderwerp wordt veel aandacht besteed. Dit levert namelijk een wisselend aspectenpatroon op dat inzicht geeft in de potentiële groei die aanwezig is bij ieder mens afzonderlijk.

 • de herkenbaarheid van de biografie in de horoscoop.
 • analyse van de drieledigheid.
 • de profielhoroscoop. Dit is een methode waarmee je kunt zien welke processen in de biografie introvert en extravert werken
 • de theorie achter de stralenleer van A.A. Bailey en de hiërarchieën.
 • astrocartografie en de toepasbaarheid ten opzichte van vorige levens

Deze zes modulen kunnen desgewenst ondersteund worden door drie workshops die op een zaterdag gehouden worden.

De workshops zullen bestaan uit:

 • het maken van een huizenhoroscoop en de herkenbaarheid van de werking
 • biografieles er wordt met de eigen horoscoop gewerkt
 • astrocartografische les en het gebruik van computerprogramma’s

 

Derde jaar

Dit jaar is sterk gericht op het zelfstandig werken onder supervisie en kan desgewenst uitgebreid worden tot meerdere jaren. In dit jaar worden door de cursist minstens twee (en ten hoogste vier) horoscopen zelfstandig, onder leiding van mij gemaakt, waarin de theorieën van de twee voorafgaande jaren worden toegepast.

Er worden ook in dit jaar drie workshops gehouden over:

 • Het gebruik van de buitenplaneten/mysterieplaneten, centauren en zwarte maan
 • familieverstrikking en karma
 • Herkenbaarheid van oud karma in de biografie en de periodieke invloed daarvan

 

Kosten en overige informatie

Elk jaar kost 350,00 euro (inclusief 21% btw), exclusief de workshops. De kosten van de workshops zijn nog niet bekend maar zullen liggen tussen de 80-100 euro. Dit bedrag is afhankelijk van de te huren ruimte.

Locatie:
Omgeving Eindhoven

Gewenste voorkennis:
Astrologische voorkennis is gewenst maar niet noodzakelijk. Indien er géén voorkennis bestaat van de basis astrologie zal de bereidheid aanwezig moeten zijn om naast de e-mailcursus nog aanvullende zelfstudie te doen. Aanwijzingen én/of hulp kunnen door mij, eventueel gegeven worden. Het is in het geval van géén astrologische voorkennis hebbend, zeer aan te bevelen om alle themadagen die gehouden worden te volgen.
NB. Aan certificering wordt nog gewerkt.

De onlinecursus zal worden gegeven door middel van een inlogsysteem, dit om de cursus tegen kopiëren te beveiligen. Bij inschrijving volgt hier nog informatie over. Aanmelden kan te allen tijde.

 

Interesse?

Aanmelden kan via dit formulier.