Oude en nieuwe helderziendheid 1

Aan het begin van de vorige eeuw sprak Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie, over een nieuwe vorm van helderziendheid die omstreeks 1933 manifest zou worden. Ik denk dat dit in verband staat met het aankomende watermantijdperk.Steiner benoemde dit esoterisch op de volgende manier: “de Christus die zijn opstanding in de etherwereld zou openbaren”.Een uitermate cryptische omschrijving voor iemand die niet onderlegd is in antroposofie! Ik zal in dit artikel proberen te verwoorden hoe dit […]

Peter R. de Vries

Begin november attendeerde een cursist van mij mij op Peter R. de Vries en zijn 55 stellingen die hij op de deur van het tweede kamergebouw wilde hangen. Uitgerekend op 31 oktober, de dag dat Maarten Luther zijn 96stellingen in 1517 dat ook deed maar dan in Worms.Mijn cursiste opperde: “Is Peter R. de Vries soms de reïncarnatie van Maarten Luther?”.Wanneer je informatie wilt weten over een vorige incarnatie’s, kijk je vooral naar de maansknoophoroscoop […]

Frits Philips 1905-2005

Deze week stond hier in de omgeving van Eindhoven alles in het teken van het overlijden van “Meneer Frits”Uitgerekend op 5 december, Sinterklaas, om 23.43 gleed een diep gelovige man over naar het hiernamaals, wellicht op een bepaalde manier ook het hiervoormaals.Vast staat dat Frits Philips enorm veel voor Nederland heeft betekend. Wanneer je de horoscoop van het sterven vergelijkt met de horoscoop van Nederland is dit goed te zien, maar dit terzijde.Ik dook de […]

Zelfbeschadiging

Afgelopen zondag zag ik een reportage op Netwerk over jonge volwassenen die zich zelf beschadigen. Veelal door middel van snijden of branden. Dit verschijnsel neemt bij de jeugd steeds meer toe en is volgens de jeugdpsychologen alarmerend.De verschijnselen uiten zich als volgt: er wordt een diep psychisch lijden beleefd dat zich niet laat uitspreken waardoor de druk van binnen zo sterk wordt dat een fysieke pijn verre boven deze psychische pijn is te verkiezen. Het […]

Autisme

Steeds meer kinderen worden de laatste tien jaren gediagnosticeerd als autist of afgeleid daarvan, de ziekte van Asperger. Hier in de buurt van Eindhoven blijkt zelfs dat het percentage gediagnosticeerde autisten veel hoger ligt dan elders in het land. De wetenschappers in Engeland ontdekten enige maanden terug het verband tussen hoog opgeleide wetenschappelijk technische beroepen en de toename van autisme bij kinderen van deze groepering. Een interessant gegeven dat zich astrologisch wel laat verklaren. Tien […]

Staatsbezoek van Poetin aan Nederland

Na meer dan 300 jaar zet een Russische leider voet op Nederlandse bodum. Peter de Grote was de laatste en woonde zelfs een tijdje in de Zaanstreek om daar zich in het scheepstimmervak te verdiepen en te genieten van de waterpartijen van Nederland waar hij veel van hield. Poetin bezocht zelfs het huisje in de Zaanstreek waar Peter de Grote toen gewoond heeft, dit samen met Koningin Beatrix en Willem Alexander.Naast dat het een historisch […]

Overgewicht in het watermantijdperk

De laatste weken rijd ik nogal eens naar het station omdat ik door omstandigheden mijn zoon steeds weg moet brengen en rij dan door Eindhoven heen. Een nieuwe actie op allerlei Billboards hier in Eindhoven is om te waarschuwen tegen overgewicht. Ook netwerk en andere actualiteitsprogramma’s besteden veel aandacht aan dit onderwerp. Al enige jaren ben ik voor mezelf op zoek wat nu precies overgewicht is en uitgerekend zondag toen ik m’n ongenoegen weg aan […]

De jurk van Mabel

Toen ik afgelopen zaterdag naar het journaal keek hoorde ik een kort verslag van het kerkelijke huwelijk van Pieter Christiaan met Anita van Eijk. Langzamerhand raak je de tel een beetje kwijt “wie ook al weer wie is” maar de beelden van het huwelijk maakten al snel duidelijk dat het ging om een zoon van Prinses Margriet. Zoals gewoonte is bij het kerkelijke huwelijk, werd door het journaal uitgebreid verslag gedaan over de kleding die […]

Talpa

Talpa Op zaterdag 13 augustus gaat de zender Talpa de lucht in. Onder toon ik de horoscoop. Een wat merkwaardige horoscoop voor een nieuwe zender. Een vrijwel stationaire Mercurius en een Uranus retrograde die het onderschepte teken is van het eerste huis doet niet direct een succes in de toekomst vermoeden. Mercurius is een buitengewoon belangrijke planeet omdat deze planeet de gehele communicatie beheerst. Uranus is de planeet die te maken heeft met televisie uitzendingen […]

Wim Duisenberg 7 juli 1935-31 juli 2005

Toen zondagmiddag 31 juli bekend werd dat Wim Duisenberg in zijn zwembad is overleden, ging ik op zoek naar zijn geboortedatum. In Google zocht ik naar “Duisenberg’s biografie” en kwam tot mijn verwondering een biografie tegen gebaseerd op zijn kreeftzon; opvallend was dat er ook een tijd werd vermeld terwijl in Nederlandse databanken niets te vinden was. De tijd die aangeven werd lag tussen 22.06 en 22.07 in Heerenveen.    Toen ik naar de horoscoop […]