Kamaloka

In de antroposofie wordt de tijd na het moment van de dood het kamaloka genoemd. (een term die ook voorkomt in het Hindoeïstische geloof.In het kamaloka (aldus Prof. B. Lievegoed) doorloopt de mens, zijn achter zich liggende leven. Hij ervaart nu wat de ziel haar medemens aan pijn maar ook aan goedheid heeft aangedaan. In RK-kerk wordt dit een louteringstijd of vagevuur genoemd. Na deze periode gebeurt er iets bijzonders. Ondanks dat de antroposofen weinig […]

VN en seksuele intimidatie

 Deze morgen stond het volgende bericht op Teletekst: “NEW YORK Er komen steeds meer klachten binnen over seksuele intimidatie door medewerkers van de Verenigde Naties. Het aantal klachten is vorig jaar meer danverdubbeld tot 121. Van de 121 klachten waren er ruim 100 tegen medewerkers van de VN-afdeling Vredesoperaties.Daarvoor werken over de hele wereld ruim 77.000 mensen. Topman Annan van de VN noemt de toename van het aantal klachten over seksuele  intimidatie diep verontrustend. Betere afspraken […]

Koningin Beatrix 25 jaar Koningin

Zaterdag 30 april viert koningin Beatrix haar 25 jarige kroningsjubileum. De gang door deze vijfentwintig jaren onderscheidt zich sterk van de jaren die Koningin Juliana als vorstin heeft meegemaakt. Koningin Juliana regeerde in een relatief rustige tijd. Nederland was druk met de wederopbouw van na de tweede wereldoorlog De jaren van koningin Beatrix kenmerken zich door turbulentie, nieuwe technieken, drugsbeleid, euthanasie, politieke moorden en niet in de laatste plaats de éénwording van Europa. Er bestaat […]

Paus Bendictus XVI

De opvolger van Paus Johannes Paulus II wordt opgevolgd door Josef Ratzinger geboren 16 april 1927 te Marktl om 4.15 AM. [Bron Astrodienst]. Onder toon ik u de horoscoop. NB. Ik stelde de horoscoop bij op 2 minuten eerder. Dit door toepassing van het ouderdomspunt door de horoscoop. Deze methode geeft inzicht over het verloop van de biografie. Op 19 april gaat, in deze versie die ik hier toepas, het ouderdomspunt over van het teken ram […]

Anton Heyboer 9 februari 1924 – 10 april 2005

Eén van mijn oudste cliënten heeft een dochter die één van de vijf bruiden van Anton Heyboer is. Ik verkeerde in de unieke situatie dat zij mij de geboortetijd van hem kon geven. Anton Heyboer is geboren in Indonesië op een eilandje vlak voor Sumatra en is geboren om 6.00 plaatselijke tijd. Nu is een tijd van 6.00 in de meeste gevallen afgerond dus moeten daar nog wat minuten bij of af. In 1998 stelde […]

Paus Johannes Paulus II 1920-2005

Al enige jaren heb ik me van tijd tot tijd verdiept in wie Paus Johannes Paulus II nu eigenlijk was.Een rasechte conservatief maar ook een man die me op één of andere manier intrigeert, dit ondanks dat ik zelf niet Rooms Katholiek of traditioneel gelovig ben.Onder toon ik u de radix maansknoophoroscoop van de geboortehoroscoop van de Paus.Ook bij hem ga ik er van uit dat hij gereïncarneerd is net zoals een ieder van ons. […]

Schuld

Woensdagavond werd op het journaal getoond hoe de minister president J.P. Balkenende de opening van het Yad Vashem museum in Jeruzalem bijwoonde. Vele staatshoofden hielden een korte toespraak waarin zij hun kijk gaven, zestig jaar na dato, op de verwerking van de Holocaust in hun land.Hierin trof mij het volgende: Onze minister-president Balkenende refereerde wél aan het feit dat er zoveel Nederlandse joden zijn afgevoerd voor deportatie maar hij prees ook de mensen die zo […]

Modewoorden 2

Valt het u ook op, dat je periodiek modewoorden hoort die zo uitgebreid gebruikt worden, dat je er wél een betekenis aan moet geven, vooral omdat ze voorheen niet of amper gebruikt werden. Zo was het enige tijd geleden strijk en zet dat iedereen iets “boeiend” vond.Nu hebben we weer een nieuwe, één die zelfs door de mensen in de politiek te pas en te onpas wordt gebruikt. Namelijk: achter elke constatering die een ander […]

Modewoorden 1

Hartelijk dank voor alle reacties. Voor elke visie is wat te zeggen alhoewel de waarneming van Frea (zie vorig actueel het eerste commentaar) mij het meest tot nadenken stemde. Zou inderdaad “absoluut” niet voortkomen uit het feit dat alles op dit moment zo niet-absoluut is?. Met andere woorden: zou het toenemende fundamentalisme niet gewoon een reactie zijn op het feit dat wij onze wortels niet meer kennen. Een discussie die op het dit moment ook […]

De bevrijding van Auschwitz

Op 27 januari 1945 werd het concentratiekamp Auschwitz door Rusland bevrijd. Afgelopen donderdag herdacht heel Europa dit en in Westerbork werden 102.015 namen opgelezen van mensen die omgekomen zijn in de gastkamers van Auschwitz. Zondagavond begon men met het voorlezen van de namen van de mensen die omgekomen waren en donderdag vlak vóór de herdenkingsdienst klonk de laatste naam. Dag en nacht ging deze opsomming door. Indrukwekkend!   Er is niet een bepaalde tijd bekend […]