Praktijk

Biografisch onderzoek door middel van astrologie

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw deed ik een opleiding als psychiatrische verpleegkundige en werd daarna werkzaam in een antroposofische artsenpraktijk. Een kleine twintig jaar heb ik samen met mijn echtgenoot die antroposofische arts was, samengewerkt.

Eigenlijk had ik geschiedenis willen studeren maar dat is er nooit van gekomen. Deze interesse voor het verleden en werkervaring hebben mij uiteindelijk gebracht bij de biografische karmische astrologie. Wat mij boeit in de astrologie en afgeleid daarvan de horoscoop van iemand, is niet de toekomstvoorspelling maar het persoonlijke verhaal dat door de horoscoop zichtbaar wordt. Door veel onderzoek dat ik gedaan heb, kwam ik bij drie belangrijke methodes uit.

  1. De methode van Mann over de dierentekens en het verband met tijd en de overeenkomsten van de Melkweg met het DNA van de mens.
  2. De Hubermethode astrologie met zijn drie bewustzijnslagen die in afzonderlijke horoscopen in beeld worden gebracht: onbewuste, bewuste, bovenbewuste en het zicht voltrekken van de biografie.
  3. Astrocartografie waar planeten in culminatie worden aangegeven op de aarde.

Wanneer je luistert naar het levensverhaal van iemand dat zich tot dan toe zich heeft voltrokken, en deze combineert met de drie bewustzijnslagen, dan kun je een beeld krijgen van het karma/zingeving waarmee iemand op aarde komt. Om een voorbeeld te geven: iemand die steeds slachtoffer wordt van onze huidige samenleving, -iets wat heden ten dage veelvuldig voorkomt, kan te maken hebben met een onbewuste neiging om steeds weer op oude negatieve ervaringen aan te haken. Deze hebben meestal te maken met patronen uit vorige levens maar kunnen ook uit de jeugd en-of het familiecollectief voortkomen. Het is belangrijk om helder te krijgen waar zo’n trauma vandaan komt.

Wanneer ik een karmische analyse voor iemand maak, dan werk ik met deze thema’s en bewustzijnsniveaus. Afhankelijk van waar het probleem ligt: in de familie, werksfeer, ziekte of relationele problematiek, kan de focus gelegd worden. Deze thema’s komen ook aan bod in mijn nieuwsbrieven, workshops, boeken en essays.

Menu