Reïntegratie

Beroep en biografie

In deze moderne ingewikkelde samenleving is de laatste jaren een geheel nieuw beroep ontstaan. Het is een beroep dat voorziet in de behoefte aan mensen die coachen bij de zingeving van het beroepsleven. Liefde, gezinsleven maar ook werk zijn pijlers waarop de samenleving rust. Toch is het niet altijd even simpel om een nieuwe arbeidsinvulling te vinden in het leven wanneer je in de ziektewet komt of ontslagen bent.  Omdat echter de tijd waarin wij leven dynamisch is en onbewust iedereen zoekt naar nieuwe uitdagingen zal het vaak zo zijn dat mensen zich niet meer thuis voelen in hun oorspronkelijk gekozen beroep. Ook de verregaande bureaucratie die elk jaar sterker wordt, vergalt een stuk van het werkplezier van de mens.

Door onderzoek van de horoscoop op dit specifiek vlak en door gebruik te maken van een zogenaamd drieledigheids onderzoek is het mogelijk om mensen die nu nog aan de kant staan in het werkproces nieuwe zingeving te geven.

Methodiek

De drieledigheid
Een belangrijk onderdeel in ons leven is de drieledigheid, bestaande uit: denken voelen en willen. In het christelijke geloof zijn dat de archetypes van: vader, zoon en heilige geest. Maar er komen meerdere drievoudigheden voor ook in andere geloven. Zo kennen we bij de Hindoes: Brahmaan, Shiva en Vishnu. In de toekomstige tijd zal steeds duidelijker de drieledigheid in ons bewustzijn herkend worden omdat we met zijn allen op weg zijn naar een hoger bewustzijn. Ook in de horoscoop is een eventuele eenzijdigheid op één van de verschillende onderdelen van de drieledigheid bloot te leggen.

Uitleg van de methodiek
In het bedrijfsleven komen arbeid en productie tot stand doordat denken, handelen en het uiteindelijke product nauw met elkaar verbonden zijn. Zonder denken, dit gaat vooraf aan het product, komt er geen vorm tot stand. Alles om ons heen is als het ware al eens uitgedacht. Vervolgens moeten ideeën uitgevoerd worden, je moet tot actie overgaan, dit resulteert in een eindproduct; er is een bepaald product manifest geworden. Dit geldt zowel voor arbeid in de productie maar ook voor alle andere sectoren zoals zorg en management enz. Er komt geen product tot stand dat niet door dit proces heen is gegaan. Men noemt deze drie fenomenen in chronologisch verloop: denken, willen, vorm/gevoel.
Deze drie verschillende onderdelen van het proces zijn ook in alle processen die een mens gaat in zijn dagelijks privé-leven te herkennen. De mate van aanleg ligt als het ware als een geconditioneerd patroon in het DNA-patroon van de mens opgeslagen. Van deze conditionering/aanleg kun je gebruik maken in het arbeidsproces door rekening te houden met de aanleg van deze drieledigheid.
Zo zal bijvoorbeeld een wetenschapper meer verbinding hebben met denken en een fabrieksarbeider zal zich meer aangetrokken voelen tot de vorm het eindproduct. De sportman voelt zich aangetrokken tot de actie zelf; dit zijn maar enkele willekeurige voorbeelden.

Wanneer je nu gebruik maakt van een geboortehoroscoop dan is met de methode van de API-schule [Hubermethode] een analyse te maken hoe het met deze drie fenomenen gesteld is; waar liggen de bijzondere kwaliteiten en waar de valkuilen. De praktijk heeft uitgewezen dat bij het niet aanwezig zijn van een bepaald onderdeel er overcompensatie kan optreden. Bijvoorbeeld kan iemand die niet zoveel eigen ideeën (denken) ontwikkelt dit juist heel graag willen ontwikkelen (competenties) en daardoor een grote aantrekkingskracht hier toe voelt dit gebeurt vooral vaak wanneer zijn wilsgebied sterk ontwikkeld is. Het hoeft geen betoog dat dit moeilijkheden kan veroorzaken in een bedrijf maar bovenal aan de persoon zelf die veelal niet de tijd krijgt om deze wens te gaan oefenen. Ik kan begeleiding bieden op dit gebied zodat er contact wordt gemaakt met iemands levensdoel.

Menu