Wat is de bedoeling van karmische astrologie?

In het karmische gedeelte kom ik tot een vrij exacte beschrijving van vorige levens. Vanaf 48.000 voor Christus tot heden. Plaats, tijd en archetype zijn hierin beschreven.

De plaats verkrijg ik door het gebruik van Astrocartografie (Lewis). De tijd wordt afgeleid van de reïncarnatietabellen van A.T. Mann astroloog in Boston. Terwijl het archetype afgelezen wordt door Maanknoophoroscoop gebruikt door het API instituut in Zürich. Afgeleide informatie wordt o.a. verkregen door de Stralentypen van A.A. Bailey en het maken van persona’s (Peter Orban) van de betreffende planeten.

De bedoeling van dit uitgebreide karmische verslag is om bepaalde wetmatige patronen die steeds in de biografie opduiken te leren herkennen vanuit het verleden (vorige levens). Met andere woorden: wat is de voorliggende geschiedenis van de ziel? Wat wordt steeds maar herhaald in het onderbewuste net zolang totdat het bewustzijn zaken fundamenteel kan leren herkennen en omwerken? Zelfwerkzaamheid is hierbij een eerste voorwaarde.

Bijvoorbeeld het zogenaamde slachtoffersyndroom wat in onze huidige samenleving veelvuldig voorkomt blijkt vaak een onvoldoende bewust worden van het lijden dat in vorige levens is beleefd of is aangedaan aan anderen, zodat het leven steeds dezelfde situaties blijft creëren totdat vanuit het heldere dagbewustzijn er iets vanuit de wil mee gedaan kan worden. Het ligt in de diepe bedoeling van het beginnende watermantijdperk om los te komen van het te sterk egogerichte bewustzijn (corresponderend met zijn polaire punt in leeuw) wat in de vele voorliggende cultuurperioden steeds centraal heeft gestaan.

Het is steeds heel belangrijk de door mij beschreven levens te leren herkennen in de biografie. Komt dit onvoldoende of niet tot stand dan is het beschrijven van het karma nutteloos; immers het verhaal heeft dan niets met je te maken. Je kunt dan een horoscoop als niet ter zake doende beschouwen. Immers nieuwsgierigheid in deze zaken werkt alleen maar in zijn tegendeel en veroorzaakt vaak angsten. Een kritische instelling en een bepaalde vorm van zelfwerkzaamheid wordt dan ook als voorwaarde genomen voor het werken met dit systeem.