Karma in verhouding tot de groepsziel van de familie of groep

De mens is op twee sterke manieren verbonden met het leven. De verbondenheid met zijn/haar eigen karmische opdracht in dit leven. Deze wordt op indringende manier bepaald door levens die vóór dit leven zich hebben afgespeeld. Men noemt dit het persoonlijke karma.

Ook is de mens verbonden met de familieziel waarin hij/zij geboren wordt. Een diepe collectieve verbondenheid vindt hier plaats zonder dat iemand zich dit helemaal bewust is. Deze familieziel heeft een collectief geheugen waar alle leden van de groep op aangesloten zijn. De één is meer bevattelijk voor dit geheugen dan de ander.
Door nu karma en de verbondenheid aan de collectieve familieziel duidelijk te onderscheiden van elkaar kan er inzicht worden verkregen in de verschillende motieven van de mens.

Met behulp van astrologie kun je inzicht verwerven in de twee genoemde vormen van verbondenheid. De planeet Uranus geeft inzicht in hoe wij ons verbinden met de collectieve groeps-of-familieziel. De planeet Saturnus geeft inzicht in het individuele karma. En de centaur die zijn baan beschrijft tussen deze twee planeten brengt ons in contact met de niet geheelde wond in ons zelf. Door nu deze twee verschillende belangen in de ziel te leren herkennen (Saturnus Uranus) kan je tot een diepgaand inzicht komen hoe het persoonlijke karma zich verhoudt tot het erfelijke materiaal/familieziel.

 

Verantwoording en werkwijze

Karmisch-astrologisch wordt uitgezocht welke vorige levens er voorafgingen aan dit huidige leven. Vandaar uit ontstaat het persoonlijke beeld. Ik werk hierbij met de maansknoophoroscoop (API-instituut) De reïncarnatietabellen van A.T. Mann (architect, bioloog astroloog)en de Astrocartografie van Jim Lewis. Door middel van deze drie met elkaar gecombineerde methodes ontstaat een beeld van de vorige levens/incarnaties.

De literatuur over familieopstellingen (grondlegger Bert Hellinger) heeft mij inzichten gegeven in hoe een familiecollectief functioneert. Deze beelden zijn veelal terug te vinden in de stand die Uranus inneemt in de geboortehoroscoop. Vanuit deze twee gegevens wordt een verslag gemaakt dat inzicht geeft in deze twee belangrijke fenomenen: karma en familieziel.
Het is gebleken dat deze gecombineerde methode verhelderend werkt op het levensbeeld dat wij van ons zelf hebben ontwikkeld.

Aan te bevelen

Deze vorm van horoscooponderzoek wordt aanbevolen aan mensen met problemen in gezins-en-of familiestructuren.

 

Procedure

  • Intakegesprek van een uur
  • Intakeformulier met vragenlijst
  • Een persoonlijk geschreven analyserapport + nagesprek van anderhalf uur.