1. Home
 2. /
 3. Winkel
 4. /
 5. Cursussen
 6. /
 7. Cursus astrologische kennis op maat

Cursus astrologische kennis op maat

Samenvatting

Vanaf 2005 geef ik de driejarige online cursus karmische astrologie gebaseerd op de Hubermethode [API-instituut Zürich]. Een methode die niet zo bekend is hier in Nederland, maar wel heel inzichtelijk en aanvullend is op de traditionele astrologie. In mijn nieuwsbrieven bespreek ik soms bepaalde methodes en krijg dan van lezers de vraag: kan ik deze methode ook leren, kun je me daar meer van vertellen?

Omdat niet iedereen de tijd heeft om de hele cursus te volgen, heb ik gemeend afzonderlijk de modules aan te bieden. De methode die ik hanteer verschilt namelijk van de traditionele astrologische kennis die men heeft. Mijn werkmethode is namelijk een combinatie van vier verschillende stromingen: de visie van A.T Mann over reïncarnatie; de Hubermethode, de Astrocartografie en de Astrosofie die ontwikkeld is vanuit de antroposofie. Door de jaren heen heb ik deze vier methodes met elkaar kunnen combineren. Een van de belangrijke verschillen met de traditionele astrologie is dat de Hubermethode en de Astrosofie op meerdere bewustzijnsniveaus kijken naar de mens. Zo maakt de Huber methode gebruik van vier verschillende soorten horoscopen:

 • De maansknoophoroscoop die inzicht geeft in de onbewuste motieven van iemand en afgeleid daarvan archetypische beelden laat zien die uit vorige levens zijn ontwikkeld.
 • De radix of Grondhoroscoop met het huizensysteem Koch welk een inzicht geeft in aanleg die je meekrijgt bij de geboorte.
 • De huizenhoroscoop; deze horoscoop geeft inzicht in de biografie van de mens; doordat radix en huizenhoroscoop heel verschillend kunnen zijn, kun je zien welke invloeden er meespelen in de biografie.
 • De Causale of oorzakelijke horoscoop. Deze horoscoop geeft een inzicht in het hoger streven van de mens. Ieder heeft een bepaald doel voor ogen als hij/zij geboren wordt. In deze horoscoop wordt duidelijk hoe dit werkt.

Een ander belangrijke methode is de drieledigheid: het denken, voelen en willen. Alles wat om ons heen is ontstaan, is namelijk door dit drieledige proces tot stand gekomen. Ieder mens heeft daarin een heel eigen aanpak hoe hij/zij door deze fases heen loopt. De dynamische kwadranten geven inzicht hoe ieder dit op een heel eigen manier aanpakt. Deze methode is vooral inzichtelijk bij het zoeken naar werk en bestemming. Vele jaren heb ik deze methode getoetst samen met een re-integratie bureau. Kortom: er zitten in de Hubermethode vele nieuwe inzichten.

Doordat onze maatschappij meer gericht is op korte termijn trajecten, heb ik dus gemeend alle modulen apart aan te bieden. De volgende modulen zijn beschikbaar:

 1. Kennis van de dierenriem en de reïncarnatie tabellen van A.T. Mann.
 2. De Planeten en hun werking op de mens; de planeten en aspecten worden vooral bekeken vanuit hoe ze dienstbaar zijn aan de bewustzijnsniveaus van de mens.
 3. De Maansknoophoroscoop; de techniek die inzicht geeft in het onbewuste en in vorige levens. Zie boven
 4. De Huizenhoroscoop; in deze horoscoop wordt zichtbaar hoe er verandering kunnen optreden in het gedrag in wisselwerking met gebeurtenissen in de biografie. Zie boven.
 5. De Aspecten die in verband worden gebracht met de drieledigheidsanalyse. De Dynamische kwadranten
 6. De geklikte horoscoop.
 7. De Causale horoscoop en geometrische figuren. zie boven
 8. De Profielhoroscoop; deze horoscoop geeft inzicht in of een mens introvert of extravert is en geeft tevens inzicht in hoe je met deze energieën naar buiten treedt.  Elke planeet energie heeft een neiging introvert of extravert te werken.
 9. De zeven stralen leer van Alice Bailey in de horoscoop. De zeven stralen en de gevoeligheid daarvoor wordt duidelijk in de horoscoop.
 10. Het leeftijdspunt door de horoscoop: Ieder mens loopt in tweeënzeventig jaar door zijn horoscoop en wisselt elke zes jaar van huis. Het leeftijdspunt loopt daardoor door alle dierenriemtekens heen en komt in contact met de planeten en maakt allerlei aspecten daarmee.
 11. Familiemodel; met deze methode kun je zien hoe je verhoudt tot je ouders en hoe je dit als kind hebt ervaren. Door nu naar de huizenhoroscoop te kijken, kun je ook een inzicht krijgen hoe je verhouding als volwassen mens kan veranderen ten opzichte ouders. Dit kan zo zijn voordelen maar ook zijn nadelen hebben. Door te weten wat er gebeurt, kunnen conflicten eerder opgelost worden
 12. Astrocartografie; deze methode is ontwikkeld door Jim Lewis. Met deze methode kun je zien waar op aarde gevoelige punten liggen, deze plaatsen verwijzen vaak naar plaatsen waar de ziel een incarnatie heeft gehad. Door de Astrocartografie te combineren met de Maansknoophoroscoop en de reïncarnatietabellen van A.T. Mann kan men tot een vrij nauwkeurige duiding komen van vorige levens. Daarbij zijn de drie persoonlijkheidsplaneten Zon, Maan en Saturnus heel belangrijk. Hier kunt u zich aanmelden

Deze twaalf modules zijn voorzien van persoonlijk materiaal van de cursist en worden ondersteund met vragen die facultatief gemaakt kunnen worden om te controleren of de methode begrepen is. Ook zal er in de loop van de tijd van al deze onderwerpen workshops worden georganiseerd.

Prijs per module: € 95,00

Zodra de betaling binnen is, ontvangt u per e-mail een bevestiging en daarna nadere informatie over deze cursus. Zorg daarom dat uw contactgegevens correct zijn ingevoerd.

74,80
Menu