Schreef de Volkskrant op dinsdag 13 oktober jl. in een artikel met de ondertiteling: Het covid-19-virus lijkt in Nederland personen met een niet-westerse achtergrond vaker te treffen. Dat stelde het hoofd van de ic in het Amsterdamse VUMC Armand Girbes dit weekeinde. Zijn constatering leverde direct discussie op, hoewel ook internationaal onderzoek grote verschillen tussen bevolkingsgroepen laat zien. Waarom discrimineert het coronavirus?

Onderzoekers zagen dat mensen met een buitenlandse achtergrond, met name Suriname, Turkije en Marokko, vaker ernstig besmet werden en overleden aan de gevolgen van het corona virus. Allerlei verbanden werden er getrokken zoals: armoede, overgewicht kleine behuizing, laag opgeleid. Uiteindelijk ziet men na al deze onderdelen onderzocht en vergeleken te hebben met de eigen bevolking, ook een genetisch belangrijke aanwijzing. Zo zouden mensen die uit warme streken komen vaak een chronisch gebrek hebben aan Vitamine D. Vitamine D wordt vooral gevormd door de inwerking van zonlicht. In de winter hebben veel mensen een tijdelijk gebrek aan Vitamine D, wat zich later in het voorjaar en zomer weer wat neutraliseert. Het zou de reden kunnen zijn waarom de meeste mensen in de herfst en winter bevattelijker voor virussen zijn. Volgens recent medisch onderzoek is de laatste decennia, het te kort aan Vitamine D bij de bevolking toegenomen. Dit kan te maken hebben met de luchtvervuiling die steeds maar toeneemt. Immers zonlicht moet door een zeer vervuilde stratosfeer schijnen alvorens de aarde te bereiken en zou zo maar zijn heilzame werking daardoor kunnen verliezen.

Het hoeft dan ook geen betoog dat als je in een land woont waar de zon vrijwel de hele dag schijnt, en dit generaties lang zo is geweest, je van nature wat meer zonlicht nodig hebt dan iemand die dat generaties lang niet heeft gehad, zoals in de noordelijk gelegen landen in de wereld. Mensen in de noordelijk landen zijn genetisch gewend geraakt aan een schaarste aan zonlicht. Kortom een goed onderzoeksveld naar een te kort aan Vitamine D en het Corona virus, zou wel eens nieuwe gezichtspunten op het virus kunnen opleveren.

Nu het astrologische verhaal achter deze zienswijze! Als je het over Vitamine D hebt en weet dat dit nauw verbonden is met het zonlicht dat dit aanmaakt, dan moet archetypisch gezien Vitamine D, te maken hebben met de stand van de Zon.
Al jaren lang zag ik in de praktijk van mijn echtgenoot als antroposofisch arts, dat mensen die in het najaar en winter geboren zijn, veel vaker een Vitamine D te kort hebben dan b.v. mensen die in de zomer geboren zijn. Sterker nog, ik heb een waterman zon zoon die een chronisch Vitamine D te kort heeft, terwijl mijn twee andere kinderen die in het voorjaar zijn geboren dit niet hebben. Zoals het artikel vermeldt, is uit onderzoek naar het Corona virus gebleken dat Vitamine D waarschijnlijk een rol hierin speelt, evenals overgewicht.
Filosofeer je wat verder, dan komt overgewicht ook vaak voort uit een bepaalde vorm van onvrede die je hebt met je omgeving; deze wordt dan vaak door extra voedsel tot je te nemen, gecompenseerd. Ikzelf ervaar iedere keer weer als ik neerslachtige gevoelens heb, dat als het zonnetje schijnt en ik een wandeling in de zon maak, ik van binnen een ander mens word. Kortom de Zon en afgeleid daarvan Vitamine D zou wel eens een belangrijke rol kunnen spelen in onze immuniteit

Wat je nu eens voor jezelf zou kunnen onderzoeken als lezer van deze nieuwsbrief is: kijken waar je Zon in je geboortehoroscoop, staat. Onder of boven de horizon (in de avond of nacht geboren) of overdag, ook dat kan van invloed zijn. Al deze gegevens kunnen je op het spoor zetten of jouw Vitamine D, – je opname van optimisme en heling -, goed ontwikkeld is, of minder. Een mooie opdracht, lijkt me voor een tijd van sociale beperkingen!  

Nieuw

Vanaf nu is er een herfstessay van mij te koop: Ziekte, genezing en Immuniteit; astrologisch bekeken. In dit essay geef ik een visie op de immuniteit, bevattelijkheid voor virussen en genezing bekeken vanuit astrologische achtergronden. Vanuit voorbeelden bespreek ik deze onderwerpen. Kosten € 10,00 Hier bestellen

Link naar Volkskrantartikel

Voor najaarsactie zie hier

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *