Op zaterdag 20 oktober [2018] werd bekend gemaakt dat Wim Kok die van 1994 – 2002 premier van Nederland is geweest, op tachtigjarige leeftijd is overleden. Wim Kok is een icoon voor Nederland geweest. Hij heeft het zogenaamde polderen, waar Nederland beroemd om is geworden, uitgevonden; niet in de laatste plaats omdat hij jarenlang voorzitter is geweest van de vakbond FNV. Zijn inbreng voor Nederland is groot geweest.

In 2005 heb ik het boek geschreven: Een oude geschiedenis in een nieuwe tijd, onder meer naar aanleiding van de politiek explosieve jaren omstreeks de eeuwwisseling met als dieptepunt de moord op Pim Fortuyn. Omdat er een vrij exacte geboortetijd bekend is van Wim Kok, kon ik zijn karma toen duiden. [29 september 1938 17.15 Bergambacht]. Er is een bepaalde wetmatigheid in het karma bij onze hedendaagse politici en dat is dat ze vaak een eerder belangrijk leven hebben geleefd in onze geschiedenis en daar als het ware een vervolg op geven. Dit is niet altijd zo geweest, maar sinds de ontdekking van de buitenplaneten ontstaat er heel langzaam een ander bewustzijn waarin centraal staat dat karma opgelost moet worden. De voortsnellende wetenschap is een voorbeeld van een veranderend bewustzijn. Uranus is de nieuwe ontwikkeling in het denken; Neptunus in het voelen en Pluto in de wil. Na de ontdekking van Pluto in 1930 is het hele bewustzijn in een soort stroomversnelling gekomen.

Wanneer de drie buitenplaneet, drie omlopen hebben meegemaakt zal er een totaal ander bewustzijn zijn ontstaan. NB De drie omlooptijden hebben weer te maken dat elke afzonderlijke energie ook weer in het denken, voelen en willen moet worden geïntegreerd. Een omlooptijd is de tijd die de planeet nodig heeft om weer op zijn uitgangspunt terecht te komen waar het ontdekt werd. Uranus heeft inmiddels de tweede omlopen voltooid in 1949; de derde volgt in 2033 dan zal het denken uit geëvolueerd zijn. De kunstmatige intelligentie die nu nog veel belovend lijkt zal dan een soort keerpunt bereiken die omgebogen moet worden naar het bewuster gevoel. Lange tijd daarna voltooien de andere twee buiten planeten met hun drie omlooptijden die het bewustere voelen en willen van de mens tot stand brengen. In die tijd zal het de gewoonste zaak van de wereld zijn dat iedereen zijn vorige levens overziet en er bewust aan kan werken. Voor uitgebreidere informatie over dit onderwerp zie mijn boek: Dimensies achter het bewustzijn

Ik dacht, toen ik mijn eerste boek schreef te zien dat de ziel van Wim Kok de reïncarnatie is van Willem van Oranje, de vader des vaderlands. Wanneer je alle in necrologieën die de laatste dagen over Wim Kok  geschreven zijn leest, dan zie je dat er een diep respect voor hem is ondanks dat hij ook nurks en chagrijnig over kon komen en dat hij  ondanks dat, iets raakt in de bevolking dat zich moeilijk laat omschrijven. Begin dit jaar was er nog een gesprek met hem in het programma: Kijken in de ziel over zijn minister-presidentschap, daarin vertelde hij dat hij, nooit over het drama Srebenica heen is gekomen en er nog altijd mee bezig is. Naar aanleiding van dit drama is zijn regering toen in 2002 afgetreden. Op dat moment maakte het leeftijdspunt in zijn horoscoop een conjunctie met Cheiron. Cheiron is het archetype voor de niet geheelde wond in de ziel van de mens. Deze val van zijn kabinet is zo kenmerkend voor zijn vorige incarnatie en karma van Willem van Oranje! Juist omdat Kok in zijn karma herinneringen heeft liggen aan de moord die Balthasar Gerard pleegde; ook in Srebrenica ging het om moord. In de tijd van Willem van Oranje ging het om de strijd tussen twee geloven: katholiek en de hervormden. Terwijl het in Srebrenica ging om moslims en de seculiere.

Wanneer je naar de astrocartografische horoscoop van Wim Kok kijkt, dan zie je dat in de plaats waar Willem van Oranje geboren werd,-  Dillenburg- , de Maan exact op de MC valt en Jupiter op de ascendant. Wanneer Wim Kok voor het eerst minister-president wordt maakt het leeftijdspunt in zijn horoscoop een conjunctie met de Maan; dit is maar één van de astrologische verschijnselen die naar dit karma verwijst, zo zijn er ook meer aanwijzingen in de maansknoophoroscoop en de reïncarnatietabellen van A.T. Mann, waar ik mee werk, als ik een vorig leven op wil sporen. Maar eigenlijk is het veel belangrijker om de biografie van iemand goed te bestuderen voordat je dit soort conclusies mag trekken. Zo is het polderen [proberen om door overleg de problemen op te lossen] waar Kok de aartsvader van is geworden, een soort apotheose geworden voor de oplossing die Willem van Oranje destijds voor Nederland voor ogen had. Willem wilde uit onder de dictatuur van Filips II en vrij worden van de macht die Filips II over ons land had. Zijn weegschaal Zon en ascendant waterman zijn hem hier sterk bij behulpzaam bij geweest.
Heden ten dage hebben vele  landen om ons heen, het polderen als voorbeeld gevolgd.  In aanvang  ging het om polderen tussen vakbonden en werkgevers, maar ook op andere terreinen wordt dit werkmodel met succes ingevoerd. We vinden overleg tussen twee heel verschillende partijen nu heel gewoon maar dit verschijnsel is nog maar heel jong.

Na zijn vertrek uit de politiek ging Kok verschillende functies bekleden: commissaris bij ING, KLM, Shell en TPG Post, wat hem binnen en buiten zijn partij op veel kritiek kwam te staan omdat hij hier veel geld voor ontving. Met name de socialisten dachten vaak dat hij zijn socialistische afkomst verloochend had, maar ook dit beeld is  te plaatsen in het plaatje van Willem van Oranje. Willem. Willem kon een uitgesproken opportunist zijn (iets wat de Nederlander overigens ook niet vreemd is). Niet toevallig startte op 28 september (één dag voor Wim Kok zijn tachtigste verjaardag) de mooie documentaire over de tachtigjarige oorlog uitgezonden op NPO2; daarin wordt duidelijk dat Willem van Oranje door de omstandigheden van die tijd opportunistische besluiten nam. Een feit is dat met het ouder worden, karma minder snel kan worden opgelost omdat de mens in zijn geestelijke ontwikkeling minder flexibel is; zo wellicht ook bij Wim Kok. Maar ja er zijn vele levens nodig om je karma op te lossen. Ik persoonlijk denk dat zijn ziel heel ver is gekomen in het leven dat nu achter hem ligt! Uiteindelijk overlijdt hij aan een hartziekte [Bron NRC] wat psychologisch-medisch wijst op dat de betreffende zich met heel zijn hart heeft ingezet!

1 thought on “Wim Kok 1938 -2018”

  1. De coïncidenties met de serie ’80 jaar oorlog” waren me ook opgevallen. De moord op Willem van Oranje was te zien in de uitzending van 19 oktober. Het overlijden van Wim Kok werd een dag later gemeld. Moge hij rusten in vrede.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *