Een familie is het kleinste deel van het collectieve onbewuste van de mens. De voorgeschiedenis van de mens wordt opgeslagen in het zogenaamde collectieve geheugen. Een familie heeft een bijzondere functie in het grote collectieve geheugen omdat het de kleinste vorm van geschiedenis is die zich doorgeeft van het een op de andere generatie. De energie daarvan wordt geheel onbewust doorgedragen aan de volgende generaties. Het geheimzinnige is dat bepaalde gebeurtenissen die in een familie plaatsvinden vaak verzwegen worden en onder de radar blijven. En juist die zaken hebben de neiging om op een irritante variant zich door te dragen.  

Bijzonder is dat ieder kind in volgorde van geboorte een bepaalde taak gaat innemen die archetypisch door volgorde van geboorte bepaald is. Zo schreef een Duitse kinderarts Karl König in de zestiger jaren van de vorige eeuw het boek: Waarom ben ik mijn broertje niet. Maar ook nu staat het onderwerp volgorde kinderen bij wetenschappers nog steeds in de belangstelling. In maart van dit jaar [2019] kwam er een grondige studie uit van Lynn Berger: De tweede ,ook daar wordt het verschil in rangorde heel duidelijk psychologisch verklaard.

De theorie van de kinderarts die König beschrijft, heeft te maken met de rangorde in families; hij ziet dat elk kind een bepaalde archetypische rol inneemt. Het eerste kind is het kind dat onbewust in de sporen van de ouders treedt en daardoor eventuele tradities en geheimen die in de familie aanwezig zijn op een eigen manier naar buiten brengt. Het tweede kind leeft in het moment en neemt soms een bemiddelende rol in, maar kan ook slachtoffer worden van de omstandigheden die gecreëerd worden in een familie. Het derde kind is het toekomst kind van de familie en neemt meer afstand van de familietraditie en wil een heel eigen weg gaan; met vaak als gevolg, dat het derde kind soms als moeilijk of als onaangepast in het gezin wordt ervaren. Komen er meerdere kinderen, dan telt het vierde kind weer als eerste kind; het vijfde als tweede, enzovoort.

Ik ontdekte in de volgorde van kinderen een archetypische verbondenheid met een van de buitenplaneten: het eerste kind is een Pluto kind dat de traditie van de familie onder een soort vergrootglas legt, waardoor eventuele problematiek duidelijk kan worden. Het tweede kind is een Neptunus kind dat vaak klem komt te zitten tussen de verschillende tradities in de familie en slachtoffer kan worden van de omstandigheden; het is vaak dan ook een spiritueel kind. Het derde kind een Uranus kind. Uranus in een horoscoop van iemand geeft sowieso informatie over de familietraditie; afgezien van welke rangorde de betreffende inneemt. Mij viel verder nog op dat het geslacht van een kind bepalend is, voor welke kant van de familie zich verbindt. Zo zal een jongen eerder reageren op de familie van de vader en een meisje op de familie van de moeder. Hier kan de komende tijd verandering in optreden omdat evolutionair gezien het verschil van de geslachten langzaamaan aan het vervagen is.

Een boek dat op de lijst van de meest belangrijkste boeken in de wereldliteratuur staat is het boek van Fjodor Dostojewski: de Gebroeders Karamazov. In dit verhaal wordt over een familiedrama geschreven. Het is weliswaar een roman, maar de schrijver weet een verbluffende analyse te geven van wat er in families allemaal speelt. De eerste zoon Dmitri die een wild en alcoholistisch leven leidt net als zijn vader. De tweede zoon Ivan, heeft met zijn oudste broer gemeen dat ze beide een hekel hebben aan hun tirannieke egoïstische vader en hem vaak dood wensen; niet in de laatste plaats omdat hij zijn kinderen na de dood van hun moeder ze verwaarloosd heeft. De derde zoon Aleksei distantieert zich min of meer van de familie en besluit het klooster in te gaan waar hij de favoriet is van de Starets Zosima. Zosima is een ziener. Vlak voor Zosima zijn dood stuurt hij Aleksei terug naar het gewone leven, waar Aleksei zijn grootste leerschool van zijn leven zal doorlopen. De gehate vader wordt dan ook echt vermoord, maar niet door zijn zoons maar door zijn lakei Smerdjakow, die waarschijnlijk een buitenechtelijk kind van de vader is. Smerdjakow, die de wens van de zonen begrijpt, vermoordt de vader daadwerkelijk en bekent dit uiteindelijk aan Ivan (de tweede zoon) en pleegt direct na zijn bekentenis zelfmoord, hierdoor kan hij dit niet getuigen voor de rechtbank. Ivan voelt zich daardoor mededader omdat hij al eens Smerdjakow heeft toevertrouwd dat hij zijn vader dood wenst, maar ook omdat Smerdjakow direct na zijn bekentenis, zelfmoord heeft gepleegd Ivan draait helemaal door en wordt krankzinnig verklaard nadat hij probeert te getuigen voor de rechtbank. In Ivans personage komt het Neptunus archetype duidelijk naar voren. Het schuldgevoel en krankzinnigheid, zijn archetypen die onder Neptunus vallen. De rol van Dmitri  bestaat er uit dat hij het gedrag van zijn vader uitvergroot, zoals Pluto dit met veel dingen doet die onderbelicht dreigen te raken.

De echte dynamiek van het verhaal wordt pas in gang gezet als vader Fjodor en Dmitri een bittere strijd uitvechten voor de femme fatale Groesjenka waar ze beide verliefd op zijn. Dit alles heeft tot gevolg dat uiteindelijk Dmitri schuldig wordt bevonden aan de dood van zijn vader. De derde zoon Aleksei  blijft in het verhaal min of meer toeschouwer die bepaalde patronen in de familie op een afstand met liefde en wijsheid wil doorbreken. (Uranus). Kortom, ondanks dat dit boek anderhalve eeuw geschreven is, is het een tijdloos thema in zijn actualiteit, vandaar dat het dan ook tot één van de beste boeken uit de wereldliteratuur wordt beschouwd.

Wat nu zo bijzonder is als je met deze theorie naar Willem Holleeder Jr. kijkt, is dat de start van zijn grote criminele leven begint met de ontvoering van Freddie Heineken. Zijn vader Willem Sr was privéchauffeur van Freddy Heineken en werd oneervol ontslagen om zijn alcoholmisbruik; in 1990 pleegt Willem Sr. zelfmoord. Willem Sr was in zijn jonge jaren een profwielrenner. Daar lag zijn ambitie maar hij stopte hiermee. Willem Jr. is als eerste kind onbewust sterk verbonden met het lot van zijn vader en blijft in het noodlot van zijn vader hangen. Het niet de top behalen van zijn vader en het verval daarna, wordt omgezet in criminaliteit van de zoon (een andere fatale vorm van Pluto). Sonja die de tweede is en getrouwd was met Cor van Hout, probeerde zich te voegen naar haar broer en de geschiedenis van het familiecollectief en is slachtoffer geworden van de praktijken van haar broer. Immers haar echtgenoot werd vermoord. Astrid die de trilogie over de familie schreef, is als vierde kind ook een eerste kind, maar probeert meer in de voetsporen van de traditie van haar moeder te stappen en zet haar kracht in welk meer in het teken staat van trouw en orde; dit na een worsteling om zich eerst uit criminele sfeer van haar oudste broer te blijven. De drie boeken geven goed inzicht de hiërarchiebepaling in een familie. Opmerkelijk is dat het derde kind in de familie Holleeder volledig onzichtbaar blijft. Het is een jongen, maar hij distantieert zich van de familie en is voor ons als toeschouwer onzichtbaar.

Het is volgens mij zinvol om veel meer op zoek te gaan naar de geschiedenis en tradities van je familie van afkomst. Deze geschiedenis zit vaak verpakt in de vorm van familiegeheimen. Ikzelf heb deze zomer weer mogen ervaren wat geheimen in je familie met de familieleden doet. Wat een noodlottige onderstroom kan lijken in de familie, kan uiteindelijk een zegen zijn omdat het licht van het nieuwe bewustzijn er op mag schijnen. Ik raad iedereen aan om de nieuwe serie van Coen Verbraak die gedurende de maand augustus op woensdagavond omstreeks 21.00 wordt uitgezonden op NPO2, te volgen!: In de beste families geeft een goede indruk hoe verschillende gebeurtenissen door de leden van de familie onderling ervaren worden.

Wie zich astrologisch wil verdiepen in zijn eigen familie kan mijn online cursus over familieverbanden volgen. Voor informatie klik hier

1 thought on “Familiegeheimen deel 2”

  1. Mooi geschreven Wilma,
    De verbondenheid met de buitenplaneten die jij noemt is inderdaad archetypisch. In mijn familie zijn de rollen van het eerste en derde kind (deels) omgedraaid. Dit kan je zien in de betreffende horoscopen! Zo heeft kind 1 een dominante Uranus en in de huizenhoroscoop is Pluto ongeaspecteerd. Kind 3 heeft in de radix een ongeaspecteerde Uranus.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *